HKU

Afstudeeronderzoek: game kan kinderen helpen bij voorbereiding op hun ziekenhuisopname

6 juni 2017
Games kunnen bruikbaar zijn om kinderen voor te bereiden op een opname op de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum. Student Charlotte Dijksman van HKU Kunst en Economie kwam tot deze conclusie tijdens haar afstudeeronderzoek. De vervolgstap is om kijken hoe de uitkomsten van haar onderzoek bruikbaar zijn bij herontwerp van het opnameproces.

Tijdens haar onderzoek bracht Charlotte het volledige proces in kaart dat een kind doorloopt tijdens het opnameproces. Dit wordt een ‘patient journey’ genoemd. Hierbij staan de ervaringen van de patiënt centraal. Hoe ervaren zij de zorg? Wat zijn hun verwachtingen? Het doel van het onderzoek was een meer kindgerichte communicatiemethode te ontwerpen die kinderen beter voorbereidt op een opname voor ontwikkelingsstoornissen.

Uit het onderzoek van Charlotte blijkt dat met name de eerste dag van een opname bij veel kinderen van 6 tot 12 jaar voor spanningen zorgt. Ook willen kinderen graag het gevoel krijgen dat ze zelf wat te zeggen hebben over hun behandeling en willen ze beter inzicht in de vooruitgang die ze boeken tijdens de opname.

Zorgprocessen verbeteren

Charlotte bedacht samen met student Lillian Souwer van HKU Games en Interactie een concept waarbij ze gebruik maakten van spelprincipes. Door bijvoorbeeld moeilijke dagen zoals de eerste opnamedag te verwerken tot een game, kan het ziekenhuisverblijf prettiger en minder beangstigend worden voor de kinderen. Op die manier kan het hele proces rond een opname minder beangstigend verlopen en daardoor prettiger voor iedereen.

Bijzondere samenwerking

De uitkomsten van deze samenwerking geven concrete aangrijpingspunten voor het verbeteren van de ervaring van deze kwetsbare patiëntengroep. Door op een speelse manier de communicatie in de voorbereidingsfase direct op de kinderen te richten willen HKU en het UMC Utrecht Hersencentrum kinderen en ouders nauwer betrekken bij het opnameproces. Ze krijgen beter voor ogen wat hun wensen zijn, wat ze kunnen leren en ze maken met het team een goede start in de samenwerking.

Door de samenwerking tussen HKU en UMC Utrecht Hersencentrum in UCreate (expertisecentrum voor de creatieve industrie) kreeg Charlotte tijdens haar opleiding bijzondere toegang in de kinderpsychiatrie om onder professionele supervisie vanuit zowel HKU als het UMC direct met de doelgroep te kunnen werken.

Foto boven: Charlotte Dijksman met Willem-Jan Renger van de Innovatie Studio van HKU (links) en Tjaard Horlings, docent ondernemerschap bij HKU Kunst en Economie.