HKU Utrechts Conservatorium ondertekent MuziekopleidersAkkoord

  • 09 oktober 2020
Op 7 oktober is in TivoliVredenburg door zo’n zestig partijen het MuziekopleidersAkkoord ondertekend. In dit akkoord sluiten pabo’s en conservatoria – waaronder HKU Utrechts Conservatorium - een samenwerking voor de lange termijn met als doel: muziekonderwijs voor álle kinderen op álle basisscholen in Nederland.
HKU Utrechts Conservatorium ondertekent MuziekopleidersAkkoord
De landelijke samenwerking tussen pabo’s en conservatoria zal het muziekonderwijs sterker maken, maar ze kunnen niet zonder landelijke steun en betrokkenheid. Daarom tekenden organisaties uit verschillende sectoren het akkoord. Voorafgaand was er in Tivoli Vredenburg een inhoudelijk programma en een rondetafelgesprek, waar Erevoorzitter Koningin Máxima ook aan deelnam.
"Het akkoord is het resultaat van een bewustwordingstraject, het besef dat muziekopleidingen ertoe doen". Jos Schillings, directeur van HKU Utrechts Conservatorium, maakt zich al jaren hard voor de studie Docent Muziek. Dit doet hij onder andere door het onderwerp keer op keer te agenderen in vergaderingen binnen het Netwerk Muziek (netwerk van conservatoriumdirecteuren): "Ik ben zelf ooit studieleider van de opleiding binnen HKU geweest, daarna hoofd van de opleiding en nu directeur... Dus het heeft altijd al mijn hart gehad". Sinds het moment dat Meer Muziek in de Klas meer aandacht vroeg voor muziekonderwijs en Koningin Maxima dit omarmde, is het traject in een stroomversnelling geraakt. Langzamerhand is de bewustwording ontstaan, dat de studie Docent Muziek eigenlijk een kernopleiding is van ieder conservatorium.

Hoe de samenwerking tussen pabo- en conservatoriumstudenten er precies uit gaat zien moet de komende tijd blijken. Volgens Jos ligt de kern in de muziek zelf, en niet in de pedagogiek of didactiek. "Als je eerst plezier in musiceren kunt bereiken, dan kun je vervolgens als pabostudent zelfvertrouwen opbouwen om je stem in de klas te laten klinken, want daar gaat het vaak om. Kom eerst maar eens bij elkaar om muziek te maken, daarna volgt de rest".

Over het MuziekopleidersAkkoord

Het MuziekopleidersAkkoord is een initiatief van Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) en het daaraan verbonden Netwerk Muziekdocenten Pabo (NMP), het Netwerk Muziek (netwerk van conservatoriumdirecteuren) en het daaraan verbonden Opleidersoverleg Opleiding Docent Muziek (O2DM) en Méér Muziek in de Klas.