Het verhaal van HKU

Onderwijs dat een unieke combinatie biedt van kunst, media, nieuwe technologie en ondernemerschap: dat is HKU. Met ruim 4000 studenten zijn wij een van de grootste kunsthogescholen van Europa.

De kunst van HKU: nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen

Met kunst leveren wij een bijdrage aan innovatie. In zowel bestaande als zich ontwikkelende beroepspraktijken in de creatieve industrie én de culturele sector. Dat lees je terug in onze slogan: ‘De kunst van HKU: nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen’. De wereld verandert snel. Wij geloven dat samenwerking tussen kunstdisciplines en tussen kunst en andere domeinen bijdragen aan innovatie. Ook draagt dit bij aan ons aanpassingsvermogen in tijden van maatschappelijke veranderingen. Hiermee leveren we al ruim 30 jaar een grote bijdrage aan de vernieuwing van de creatieve beroepssector. En spelen we in op actuele, maatschappelijke kwesties.

Creatief makerschap staat centraal

Wij bereiden studenten voor op een toekomst waarin zij waarde creëren met hun talent in het maken, hun professionaliteit en hun autonome manier van denken. Creatief makerschap: dat staat centraal bij ons. Maken, leren en onderzoeken komen samen in ons onderwijs en onderzoek. De inzet van innovatieve technologie is daarbij belangrijk. Dat zie je terug in de inhoud van ons onderwijs en bij het creëren van opleidingen en faciliteiten. Wij geloven dat onze kennis en expertise in creativiteit, maken en ontwerpen ons steeds opnieuw in staat stelt om innovatieve processen in de samenleving te verrijken en versnellen.

De lerende hogeschool

De huidige tijd stelt hoge eisen aan de organisatie van een hogeschool. Om veranderingen bij te kunnen houden en hier betekenisvol op in te kunnen spelen moet een hogeschool zelf kunnen veranderen. Daarom lag de focus in de afgelopen jaren op het inrichten van de organisatie met een voortdurende dynamiek. Het kernbegrip hierbij is ‘de lerende hogeschool’. Het HKU Instellingsplan 2019 – 2024 vormde de leidraad in 2019. Studenten, medewerkers en stakeholders van binnen en buiten HKU werkten mee aan dit plan. Samen benoemden zij thema’s die de komende jaren belangrijk zijn voor HKU.

Meer weten? Bekijk het Instellingsplan 2019 - 2024.

Wil je meer weten?