Missie en visie

De kunst van HKU: nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen. Wat dit betekent lees je in onze missie en visie.

Onze missie

Wij zijn een publieke instelling voor hoger kunstonderwijs. Met als doel: het zo goed mogelijk opleiden van getalenteerde studenten in vrije, uitvoerende en toegepaste kunst- en mediadisciplines. En de daaraan grenzende educatieve, technische en economische vakgebieden.

Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van bekende, nieuwe en vernieuwende beroepspraktijken in én op de randen van de kunsten. Dit doen we door zelfstandige, initiatiefrijke en vernieuwende jonge professionals op te leiden. Ook doen we dit met de onderzoeken die we initiëren en uitvoeren.

Onze visie

Een diploma van HKU betekent een startkwalificatie op graduate of postgraduate niveau. Voor een al bestaande of nieuwe professionele rol in de culturele sector, media en educatie, en/of andere werkgebieden in de creatieve industrie. In onze opleidingen combineren studenten hun artistiek-professionele competentie met het actief omgaan met interdisciplinaire mogelijkheden én innovatieve en multidisciplinaire projectpraktijken. Wij zijn toekomst- en vernieuwingsgericht. En geloven in het belang van het leggen van verbindingen tussen artistieke en creatieve processen en andere werkgebieden, disciplines en hybride beroepspraktijken. Een stimulerende en ondersteunende leer- en werkomgeving: dat is wat wij onze studenten en medewerkers willen bieden. Het krijgen van onderzoeks- en ondernemerschapservaring in uitdagende praktijksituaties zien wij als een noodzakelijk onderdeel daarvan.

Wil je meer weten?