Geschiedenis van HKU

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht bestaat al ruim dertig jaar. HKU begon ooit met drie faculteiten maar is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste opleidingsinstituten voor kunst en cultuur in Europa.

De eerste jaren van HKU

In het midden van de jaren tachtig worden computers populair in de kunsten. HKU is hierin een van de voorlopers. Al snel ontstaat de studie Beeld- en Mediatechnologie. Ondertussen wordt op het Utrechts Conservatorium voorzichtig geëxperimenteerd met elektronische muziek. In september 1987 starten daar de eerste studenten met de dan nog onbekende studie Muziektechnologie.

Een vierde faculteit: Kunst, Media & Technologie

Op 1 januari 1989 krijgt HKU er een vierde faculteit bij: Kunst, Media & Technologie. In de nieuwe faculteit wordt naast de afstudeerrichtingen Beeld- en Mediatechnologie en Muziektechnologie ook Audiovisuele Media ondergebracht. De faculteit betrekt een gebouw in Hilversum, de mediastad bij uitstek.

HKU in de jaren negentig

Begin jaren negentig komen er veel studies bij. Zo richt de Faculteit Theater zich naast het opleiden van docenten drama ook op uitvoerend kunstenaars met de studies Acting, Writing for Performance en Theatre Design. Bij de Faculteit Kunst, Media & Technologie begint de eerste lichting studenten aan Interaction Design. In 1990 wordt de Interfaculteit, de voorloper van de huidige Faculteit Kunst en Economie, opgericht. Kunstmanagement, begonnen als cursus, groeit in de loop der jaren uit tot een vierjarige hbo-opleiding Kunst en Economie.

Technologische ontwikkelingen

Aandacht voor ICT is een belangrijk speerpunt van HKU. Alle studenten krijgen eind jaren negentig een eigen HKU-e-mailadres. Ook kunnen zij hun werk opslaan op een centrale server en via de HKU-website heeft iedereen toegang tot zo’n vijftig filmfragmenten en animaties, en ongeveer veertig composities.

HKU in de jaren nul

In 2005 studeren de eerste studenten van de Game-opleidingen af. En in 2007 viert HKU haar vierde lustrum!

Creatief ondernemerschap

De creatieve sector is qua werkgelegenheid inmiddels groter dan de landbouw, zo blijkt uit het rapport “Ons creatieve vermogen” van de ministeries van EZ en OC&W dat in 2006 verschijnt. Het belang van creatief ondernemerschap wordt benadrukt. Hier liggen onze kansen! In 2008 opent HKU dan ook het Centrum van Ondernemerschap in de Creatieve Industrie. Dit is de voorloper van HKU X. Het doel is: ‘Alle HKU-studenten laten afstuderen met een ondernemende houding, ze al tijdens hun studie een eigen onderneming laten starten en hen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun zelfstandig ondernemerschap.’

2010-2017

Vanaf de jaren tien verandert er veel, vooral wat betreft de organisatie van HKU. De faculteiten maken plaats voor negen schools, en de vier expertisecentra en lectoraten worden opgericht. Het pand in Hilversum van de Faculteit Kunst, Media & Technologie wordt verkocht en er komen nieuwe vestigingen bij aan de Oudenoord en in het unieke industrieel erfgoed Pastoe Fabriek. Het doel is om alle HKU-locaties naar Utrecht te halen en zo een stadscampus te creëren.

Niet alleen de faculteiten worden afgeschaft. Ook het lidwoord voor HKU. Na 25 jaar gaat de HKU verder als HKU. Bij deze veranderingen hoort ook een nieuwe huisstijl en een nieuwe slogan: ' De kunst van HKU - nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen'.

In september 2011 begint de eerste lichting studenten aan Musician 3.0, een nieuwe studie aan HKU Utrechts Conservatorium.

HKU dertig jaar!

In 2017 viert HKU haar dertig jarig bestaan met een feestelijke opening van de nieuwe hoofdlocatie aan de Nieuwekade. Inmiddels studeren en ruim 4000 studenten aan HKU. In 2017 voltooit HKU ook de stadscampus. Vanaf dit jaar bevinden alle HKU-locaties, met uitzondering van de Nederlandse Beiaardschool, zich in de (binnen)stad van Utrecht. De verbinding met de stad en haar inwoners wordt hierdoor versterkt.

En nu?

Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft. Wie had de opmars van Online en Blended Onderwijs kunnen voorspellen als gevolg van Covid-19?

In 2022 bestaat HKU 35 jaar. Wat we gaan doen? De tijd zal het leren. Misschien kunnen we maar het beste naar het advies van Alan Kay (o.a. uitvinder van de programmeertaal Smalltalk) luisteren: ‘The best way to predict the future is to invent it.’