Onderzoek en Innovatie

Kunst biedt nieuwe perspectieven, inspireert tot prikkelende interacties en geeft daarmee vorm en betekenis aan de samenleving en de uitdagingen waar ze voor staat. Kunst brengt zaken te weeg. Dat maakt onderwijs, onderzoek en innovatie in de kunst essentieel.