Technologie

HKU doet onderzoek naar nieuwe technologie en de invloed hiervan op het creatieve proces. Ook onderzoeken we het gebruik van technologie in het onderwijs.

Dit doen we

Technologie in relatie tot creatieve maakprocessen is een van de onderzoeksgebieden van HKU. Onderzoek hiernaar helpt bij de toepassing van technologie en het naar onze hand zetten ervan. Maar ook bij de kritische reflectie op deze ontwikkelingen en het bepalen van onze verhouding daartoe. Binnen HKU is technologie een breed onderzoeksgebied met meerdere benaderingen. Van academisch tot praktijkgericht, maar ook vanuit concrete vragen van de onderwijspraktijk.

Onderzoek naar Creatieve maakprocessen en Technologie

Het lectoraat in dit onderzoeksgebied richt zich op de rol en impact van technologie op het creatieve maakproces. Lector Nick Degens en associate lector Joris Weijdom onderzoeken onder andere hoe technologische ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe verbindingen in en met de kunsten en welke toepassingen daarmee mogelijk worden. En natuurlijk wordt ook gekeken naar de betekenis van die creatieve technologie in maatschappelijke vraagstukken.

Technologie in het onderwijs

Het project Virtueel Maken in het Onderwijs is een mooi voorbeeld van onderwijsvernieuwing door onderzoek. In dit trainingstraject maken docenten en studenten mediaproducten in een virtual reality-context. Hierbij gaat het niet alleen om het doorgronden van nieuwe technieken, maar vooral ook leren in die nieuwe context de juiste onderwijsvragen te stellen en didactiek te ontwikkelen.

Dit maken we

Projecten

Onze projecten omvatten onder andere promotieonderzoeken, PD-trajecten en gesubsidieerde onderzoeken, vaak in samenwerking met andere partners. Onderstaand een greep uit de projecten die raken aan het onderzoeksgebied Technologie.

HKU Blackboxen
Praktijkonderzoek in combinatie met onderwijsvernieuwing heeft geleid tot de bouw van 'Blackboxen'. Dit zijn werkplaatsen voor performatieve media met mogelijkheden voor experiment op het gebied van motion capture, virtual reality en bewegingssensoren.

HKU heeft op dit moment vier Blackboxen: op locatie Oudenoord, Janskerkhof, in de Pastoe Fabriek, en op de locatie IBB-laan.

Future Labs
De FutureLabs zijn multidisciplinaire uitvinderslabs waar we experimenteren met actuele technologie. Denk aan virtual reality in relatie tot audio-design, motion capture voor theatertoepassingen, sensoren en camera's in virtuele ruimtelijke vormgeving en robotica.

Dit zijn onze resultaten

Publicaties

Vanuit HKU verschijnen regelmatig boeken en andere publicaties. Deze kun je terugvinden in onze publicatiedatabase en onder HKU Press. Met onze publicaties willen we een brug vormen tussen onderzoek, onderwijs en werkveld. Ga met onderstaande button naar de publicaties van HKU!

Verbonden onderdelen

Contact

Contactpersoon: Marjolijn van den Berg (Coördinator Onderzoeksgebieden)
Email: marjolijn.vandenberg@hku.nl
Telefoon: +31 (0)30-2091509
Locatie: Nieuwekade 1