Onderzoeks­gebieden

Bij HKU is het creatieve proces zélf een vorm van onderzoek doen. Dit gebeurt in samenwerking met onderwijs en werkveld.

HKU kent een aantal onderzoeksgebieden. Dit zijn kaders, geen harde grenzen. Het kan zo zijn dat een onderzoek zich in twee onderzoeksgebieden bevindt. We streven naar onderlinge samenhang en samenwerkingsvoordeel van beide gebieden. De onderzoeksgebieden zijn in elk geval aan één lectoraat verbonden.