Innovatie

HKU ontwikkelt en ondersteunt innovaties, kennisdeling en professionalisering. Lees hier alles over Innovatie bij HKU.​

Innovatie

We dragen vanuit expertise en via innovatie, in samenwerking met maatschappelijke en werkveldpartners en kennisinstellingen bij aan kwaliteit en vernieuwing van onderwijs, onderzoek en de maatschappij. (.)