Visie op Innovatie

Lees hier alles over onze visie op Innovatie.

Innovatie

HKU simuleert, ontwikkelt en ondersteunt innovaties, kennisdeling en professionalisering op de thema’s Creatieve Technologie, Creatief Ondernemerschap en Leven Lang Leren & Flexibel Onderwijs.

Dit doen we door het verzamelen en verspreiden van kennis over de inzet van creativiteit in nieuwe en bestaande vakgebieden. Ook verbinden we organisaties met elkaar en zetten we belangrijke kwesties op de agenda. Daarnaast brengen we duurzame samenwerkingen tot stand tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven.