Visie op Onderzoek

Kunst biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit maakt onderzoek in de kunst essentieel.

Onze visie op kunst en onderzoek

Kunst biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit maakt onderzoek in de kunst essentieel. Als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van cultuur, politiek, economie, onderwijs en wetenschap geeft kunst een ander perspectief, zet in beweging en brengt zaken teweeg.

Impact van kunstonderzoek

Een typisch HKU-onderzoeksproject heeft impact op verschillende domeinen: onderwijs, werkveld, maatschappij en/of kunstpraktijk. Dit levert niet alleen kennis, inzichten en perspectieven op binnen de kunsten en het kunstvakonderwijs, maar dit draagt ook bij aan innovatie buiten de kunsten.

Maakpraktijk staat centraal

Tijdens het ontwikkelen van onderzoeksvragen, -methodes en -uitkomsten zien wij het creatieve proces als een alternatieve vorm van kennisproductie. De nadruk ligt op onderzoek doen vanuit het maken van kunst, media en design. Dit stelt ons in staat bestaande processen opnieuw te bekijken, te verbeteren of te vernieuwen.

Verbindingen

De onderdelen die onderzoek verrichten binnen HKU, staan met elkaar in verbinding. Dit zijn de lectoraten, programma's, docent-onderzoekers, studenten, promovendi, de Innovatiestudio, enzovoort. Deze verbindingen bevorderen discipline-overstijgend onderzoek en innovatie, en leiden tot meer gezamenlijke projecten en programma’s. Daarnaast is onze gemeenschap breder dan alleen HKU. Werkveld, partnerinstellingen en kunstvakonderwijs experimenteren en reflecteren samen, waarbij het ene artistieke project het andere kan verrijken en informeren.

Kwaliteitszorg

Het is belangrijk dat het praktijkgerichte onderzoek binnen HKU voldoet aan kwaliteitseisen, daarom evalueren we ons onderzoek regelmatig. We baseren ons daarbij op de landelijke monitor Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO)

Ook onderschrijft HKU de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze code biedt heldere normen voor het onderzoek dat plaatsvindt binnen hogescholen en universiteiten en sluit aan bij internationale ontwikkelingen. Voor eventuele klachten over onderzoek binnen zeven de monosectorale kunsthogescholen is een gezamenlijke klachtenregeling ontwikkeld. Ook is een gezamenlijke commissie wetenschappelijke integriteit ingesteld, de CWI-KUO.

Medewerkers en studenten van HKU kunnen met vragen of klachten over (mogelijke schendingen van) wetenschappelijke integriteit terecht bij de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit, paul.herfs@hku.nl.

Versterken en Ontwikkelen Onderzoek

Het team Versterken en Ontwikkelen Onderzoek versterkt praktijkgericht onderzoek en innovatie van HKU door beleid te ontwikkelen en lectoraten en onderzoekers te adviseren en ondersteunen in het opzetten, uitvoeren en delen van hun onderzoek. Dit doen we in verbinding met het onderwijs, werkveld en maatschappij.

Lees meer over dit programma

Postdoc-onderzoek bij HKU

Er zijn in HKU twee lopende hbo-postdoc-onderzoekstrajecten: van Christian Roth en Maarten Overdijk. Zij geven onderwijs én voeren onderzoek uit. Deze combinatie sluit goed aan op de ambitie van HKU om de verbinding tussen onderwijs en onderzoek te versterken.

Lees meer over het Postdoc-programma

Blijf op de hoogte van alle activiteiten en prestaties op het gebied van HKU Onderzoek en Innovatie.

Nieuwsbrief Research & Innovation

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten en prestaties op het gebied van HKU Onderzoek en Innovatie?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!