Postdoc-programma

Onderzoek naar, in en door kunst en creativiteit. Dat is een erg belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs. Maar hoe voeren we dat eigenlijk uit? En hoe verbinden we resultaten van en uit onderzoek met het onderwijs?

Postdoc-onderzoek bij HKU

Er zijn in HKU twee lopende hbo-postdoc-onderzoekstrajecten: van Christian Roth en Maarten Overdijk. Zij geven onderwijs én voeren onderzoek uit. Deze combinatie sluit goed aan op de ambitie van HKU om de verbinding tussen onderwijs en onderzoek te versterken.

HKU krijgt voor deze hbo-postdoc trajecten financiële ondersteuning van Regieorgaan SIA. Dit regieorgaan versterkt de onderzoekscapaciteit van hogescholen.

Lopend onderzoek

Maarten Overdijk: Spatial Narratives

Spatial Narratives. Scenario’s voor omgevingsontwerp in Extended Reality is de titel van het postdoc-onderzoeksproject van Maarten Overdijk. Dit project is opgezet vanuit het Programma Creatieve Technologie in samenwerking met de school HKU Design.

Met Spatial Narratives ontwikkelt Maarten Overdijk scenario’s voor ruimtelijk ontwerpend onderzoek in Extended Reality. Hij organiseert een ontwerpstudio waarin wordt geëxperimenteerd met XR-tools en verhalende ontwerpmethoden naar aanleiding van ruimtelijke vraagstukken uit het onderwijs en werkveld van HKU Design.

Christian Roth: Transformation through Interactive Narrative Design

Christian Roth schreef het postdocvoorstel Transformation through Interactive Narrative Design. Dit onderzoek is ontwikkeld vanuit het lectoraat Performatieve Maakprocessen in samenwerking met de school Games & Interactie en het Programma Versterken en Ontwikkelen Onderzoek.

Christian verweeft onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Hij bestudeert de artistieke, pedagogische en academische perspectieven met betrekking tot de kracht van transformatie door middel van toegepast Interactief Narrative Design (IND).

Eerdere postdoc-programma's

Bekijk hier de afgesloten postdoc-programma's van HKU.
  • Postdoc-onderzoeker Arja Veerman leidde het onderzoeksproject Methodologie Maakonderzoek. Hoe doe je maakonderzoek? Hoe verwerven we bruikbare kennis over maakprocessen? Deze vragen staan in het onderzoek centraal. Lees meer over dit onderzoek.

  • Postdoc-onderzoeker Falk Hübner leidde het project Common Ground. Praktijk, filosofie en ethiek van onderzoek. Dit project ontwikkelde een kader voor verschillende onderzoeksmethodologieën binnen en buiten HKU. Daarnaast heeft Hübner een methodologisch model ontwikkeld dat houvast kan bieden bij artistiek onderzoek. Lees meer over dit onderzoek.

Contact

Publicaties

Wil je de uitkomsten van HKU postdoc-onderzoek bekijken? Klik hieronder!