Falk Hübner: Common Ground

Postdoc-onderzoeker Falk Hübner leidde het project Common Ground. Praktijk, filosofie en ethiek van onderzoek. Dit project ontwikkelde een kader voor verschillende onderzoeksmethodologieën binnen en buiten HKU. Daarnaast heeft Hübner een methodologisch model ontwikkeld dat houvast kan bieden bij artistiek onderzoek.

Postdoc-onderzoeksproject Common Ground 

Falk Hübner leidde het tweejarige postdoc-onderzoeksproject Common Ground. Praktijk, filosofie en ethiek van onderzoek. Dit project vertrekt van de verschillende onderzoeksmethodologieën in bestaand onderzoek van HKU. Vanuit de bestaande diversiteit en de eigen ervaring in het veld van kunst en onderzoek, ontwikkelt Hübner een gezamenlijk kader en een ontwerpmodel dat gebruikt kan worden bij artistiek onderzoek. Zowel andere onderzoekers, als studenten (master, bachelor en PhD) en onderzoeksbegeleiders kunnen dit model op diverse manieren gebruiken. De verbinding tussen de praktijk en het onderwijs van onderzoek zit in het model ingebouwd. model. Falk Hübner speelt hierdoor (net als Arja Veerman) een belangrijke rol bij HKU-onderzoek van de toekomst.

Doel: een gedeelde visie creëren

We willen de kwaliteit van onderzoek in de kunsten graag verhogen. Hiervoor is het belangrijk dat het ontwerpen van onderzoek op een manier benaderd wordt die zowel de onderzoekers ten goede komt en hun proces faciliteert, als ook dit proces van onderzoek ontwerpen en uitvoeren navolgbaar kan maken. Het doel van het project is dus expliciet niet om verschillende benaderingen samen te brengen in één manier van onderzoek, maar juist om een gedeelde visie te creëren over het ontwerp van onderzoeksmethodologie. Hiermee streven we naar een hoge kwaliteit van onderzoeksprocessen, uitkomsten en impact.
Het onderzoeksproject Common Ground bestaat uit vier elkaar overlappende fasen:

 • Conceptueel, ethische en filosofische kadering
 • Ontwikkeling van het methodologisch model
 • Kennisdeling en verspreiding
 • Inbedding in het onderzoek van HKU

Aanpak van het onderzoek

Het onderzoek wordt op verschillende manieren uitgevoerd, met:
 • Gesprekken en interviews
 • Observatie
 • Theoretische reflectie
 • Inbreng uit de onderwijs- en begeleidingspraktijk van postdoc Falk Hübner
 • Inbreng uit de artistieke onderzoekspraktijk van de postdoc in de projecten In Touch van HKU onderzoeker Marloeke van der Vlugt in samenwerking met socioloog Carey Hewitt, en In Search of Stories van het lectoraat Performatieve Maakprocessen
 • Inbreng uit de Werkplaats Muzische Professionalisering van het lectoraat Kunst en Professionalisering. De postdoc leidt het proces, maar hij werkt nooit alleen. Veel HKU’ers zijn betrokken bij het project:Betrokken docenten en onderzoeksbegeleiders van verschillende studies
 • Het Expertisecentrum Onderzoek, Innovatie en Internationalisering
 • HKU onderzoekseenheid (waaronder ook Arja Veerman) , de andere postdoc-onderzoeker op het gebied van Methodologie Maakonderzoek).

Meer informatie

Wil je meer weten over het postdocproject Common Ground? Neem dan contact op met Falk Hübner.
Mail: hubnerfalk@gmail.com
Website: hubnerfalk.com/commonground

Publicaties