Arja Veerman: Methodologie Maakonderzoek

Postdoc-onderzoeker Arja Veerman leidde het onderzoeksproject Methodologie Maakonderzoek. Hoe doe je maakonderzoek? Hoe verwerven we bruikbare kennis over maakprocessen? Deze vragen staan in het onderzoek centraal. Lees op deze pagina meer over dit postdoconderzoek.

Postdoconderzoek Methodologie Maakonderzoek

Veel kennis van kunstenaars en creatief ontwerpers is impliciet en aan de maker gebonden. Dat is lastig, want we willen die kennis graag gebruiken in ons onderwijs en onderzoek. We hebben daarom een methodologie nodig die de maakprocessen van kunstenaars zichtbaar maakt. Arja Veerman ontwikkelde deze methodologie in het postdoc-onderzoek Methodologie Maakonderzoek. Samen met makers, docenten en onderzoekers maakt zij maakprocessen zichtbaar en bundelt zij aanpakken, werkvormen en kennis voor gebruik in het onderwijs en de praktijk.

Aanpak van het onderzoek

De onderzoeksvraag is: Welke methodologie maakonderzoek kan worden afgeleid uit de staande praktijken van maakonderzoek, waarin onderzoek voor, door en naar maakprocessen wordt gedaan?
De aanpak van dit onderzoek is ontwerpend van aard. Het onderzoek volgt een cyclisch proces, waarbij de ontwikkeling van een methodologie maakonderzoek de focus is. Daarnaast worden met de betrokken makers-docenten werkvormen, casestudies en tools ontwikkeld voor gebruik in het onderwijs. Er wordt gewerkt van klein naar groot: vanuit de onderzoeksgebieden en het onderwijs binnen HKU, naar het landelijke kunstonderwijs en daarbuiten. Onderzoek, onderwijs en praktijk staan daarbij steeds in verbinding met elkaar.

Samenwerking

Arja Veerman werkte samen met makers-docenten van de volgende HKU-schools:

De betrokken makers zijn allen docent of op andere wijze werkzaam voor de educatieve praktijk (studieleider, curriculumontwikkelaar). Hierdoor ontstaat er een natuurlijke verbinding tussen het maakonderzoek en het gebruik van opbrengsten in de praktijk.

Vanaf januari 2020 is tevens een intensieve samenwerking gestart met HKU Media, onder de naam Werkplaats Maakonderzoek Media. In deze werkplaats werken makers, docenten en studieleiders uit alle studierichtingen met elkaar samen aan het versterken van maakonderzoek in hun onderwijs.

Meer informatie

Wil je meer weten over het postdoc-project Methodologie Maakonderzoek? Neem dan contact op met Arja Veerman via arja.veerman@hku.nl.

Of bekijk de weblog Makersmanieren, waarop een breed scala aan manieren van werken in de creatieve praktijk te vinden is, de kennis die hierbij is ontwikkeld en waarop wordt doorgebouwd. Op het gebied van maakprocessen maar ook op het gebied van: hoe doe je maakonderzoek?

Publicaties