Versterken en Ontwikkelen Onderzoek

Dit programma stimuleert, adviseert en coördineert de activiteiten van HKU op het gebied van praktijkgericht onderzoek en internationalisering.

Het Programma Versterken en Ontwikkelen Onderzoek versterkt praktijkgericht onderzoek en innovatie van HKU door beleid te ontwikkelen en lectoraten en onderzoekers te adviseren en ondersteunen in het opzetten, uitvoeren en delen van hun onderzoek. Dit doen we in verbinding met het onderwijs, werkveld en maatschappij.

Dit doen we

Advies over onderzoek doen en kennis delen

Hoe zorg je ervoor dat onderzoek impact heeft in het kunstvakonderwijs, het werkveld, de maatschappij en in het kennisdomein? Het programma ondersteunt bij kennisdeling, kwaliteitszorg en de organisatie ervan (door bijvoorbeeld peer reviews) en ontwikkelt beleid op het gebied van praktijkgericht onderzoek in de kunsten.

We adviseren lectoren en onderzoekers over hoe ze hun resultaten kunnen delen binnen HKU, met andere hogescholen, de creatieve werkvelden en andere sectoren. Deze kennisdeling (disseminatie) kan op veel verschillende manieren. Van de meer “traditionele” wetenschappelijke vormen, tot innovatieve vormen op het gebied van artistic research en via ons eigen publicatieplatform HKU Press. We volgen hierbij zoveel mogelijk de principes van Open Science.

Samenwerking en werving in onderzoek

Onze kennismanagers richten zich op de verschillende kansen en mogelijkheden voor vernieuwend praktijkonderzoek. Dit onderzoek vindt niet alleen plaats in de kunsten of creatieve industrie, kunstenaars en ontwerpers werken ook steeds vaker in of samen met andere domeinen. Zij gebruiken daarbij ontwerpprincipes om bestaande processen te vernieuwen en te verbeteren. Het expertisecentrum adviseert en ondersteunt bij het verwerven van onderzoeksfinanciering en de uitvoering van het onderzoek.

Internationalisering en partnerrelaties

Kunstonderwijs en -onderzoek is internationaal. We richten ons daarom op het creëren van een internationale werk- en leeromgeving.

Het gaat daarbij om samenwerking met buitenlandse instellingen, de zichtbaarheid van HKU in internationale (onderwijs)netwerken, de impact van internationalisering op ons onderwijs, bijdragen aan de ontwikkeling van interculturele competenties bij studenten en medewerkers, en het verzorgen van vertalingen en toepassen van internationale kwaliteitsnormen.

Samenwerkingspartners

Het Programma onderhoudt voor HKU relaties met samenwerkingspartners in Europa en de rest van de wereld. Denk aan publieke regionale partners, culturele instellingen en de creatieve industrie, (internationale) universiteiten en netwerken als:

 • ELIA (European League of Institutes of the Arts)
 • AEC (Association Européenne des Conservatoires)
 • Cumulus
 • EARN (European Artistic Research Network)
 • ENCATC (European Network for Cultural Art Administration Training Centres)
 • Utrecht Network
 • UASNL (Universities of Applied Sciences NL)
 • ERRIN (European Regional Research & Innovation Network

Dit maken we

Projecten

SuNSE - Support Network for Social Entrepreneurs

SuNSE is een ambitieus EU-project ter ondersteuning van sociaal ondernemerschap in economische krimpgebieden. Het combineert traditionele ondersteuningsmodellen met kleinschalige innovaties, met de bedoeling om zelfvoorzienende netwerken te creëren die nog vele jaren maatschappelijke waarde en impact toevoegen. De rol van HKU is te onderzoeken hoe dit onderwerp kan gaan leven voor de betrokkenen door gebruik te maken van onze ervaring met interactieontwerp en gedragsverandering.

IRIS

HKU is betrokken bij een grootschalig plan om de stad Utrecht duurzamer te maken. Daarvoor gaan medewerkers, docenten en studenten van HKU de komende jaren samen met burgers van de stad aan de slag om hen te helpen hun energieverbruik te verminderen. De HKU’ers gebruiken virtual reality, toegepaste games en ‘design thinking’ om deelnemers voor te lichten, te motiveren en inspireren. Lees hier meer

IYANTWAY

Sommige kinderen ontwikkelen een lichte vorm van epilepsie die absences worden genoemd. IYANTWAY is een transdisciplinair project van film- en mediakunstenaar Maartje Nevejan, waarin HKU kunstenaars/onderzoekers van het lectoraat Performatieve Maakprocessen samen met de kinderen op zoek gaan naar een artistieke taal voor deze vaak beangstigende en onbegrepen ervaringen die zij hebben tijdens absence-aanvallen. Er zijn verschillende manieren en strategieën van samenwerking toegepast, maar in alle gevallen werden de deelnemers op een of andere manier co-auteurs van het artistieke werk. De uitkomsten leverden de deelnemers alternatieve manieren op om met de wereld te communiceren over hun ziekte: in beelden, geluiden of ruimtelijke ervaringen in plaats van alleen via taal.

Boutiq Foundation

De Boutiq Foundation is een organisatie in Oeganda die Afrikaanse muziek en artiesten stimuleert. Het is ook de organisatie achter het Nyege Nyege Festival, een evenement voor toonaangevende muziek van het Afrikaanse continent. HKU biedt studenten van Muziek en Technologie de mogelijkheid stage te lopen bij de Boutiq Foundation. Activiteiten zijn o.a. muziekproductie, mede-organisatie van het festival en creatieve experimenten met lokale artiesten.

Living Labs Applied Game Jam

Sinds 2013 vinden er elk half jaar game jams plaats in afwisselend Nederland en Zuid-Korea. Doel is om in 48 uur applied games te ontwikkelen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd vindt er interculturele uitwisseling plaats tussen de deelnemende studenten.

Kunst ≈ Onderzoek

KUNST ≈ ONDERZOEK is het platform voor onderzoek in de kunsten en is een samenwerking tussen kunstlectoraten in Nederland met als doel om onderzoek in de kunsten op de kaart te zetten. Het platform Kunst ≈ Onderzoek wil voor kunstlectoraten als spreekbuis en denktank fungeren in actuele debatten over kunst, onderzoek en kunstonderwijs. Via dit platform wordt er kennis gedeeld en formuleren we gemeenschappelijke standpunten. Daarnaast levert het platform een inhoudelijke en praktische bijdrage aan de verdere ontwikkeling van promotietrajecten in de kunsten.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze resultaten, kansen en ontwikkelingen? Dat kan! Meld je aan voor onze (Engelstalige) Research & Innovation Newsletter.

Meld je aan!

Wie zijn we

Onze mensen

 • Marjanne Paardekooper - Directeur
  Lisette Boeren - Plaatsvervangend directeur, Portefeuille internationalisering
  Debbie Straver - Portefeuille onderzoek
  David Crombie - EU-onderzoeksstrategie
  Suzan Klaver - Kwaliteitszorg onderzoek, publicatie en disseminatie
  Lotte van Ham - Medewerker ondersteuning onderzoek
  Sofieke Opdam - Medewerker projectsubsidies
  Elise van Berkel - Managementassistent
  Marjolijn van den Berg - Coördinator Onderzoeksgebieden
  Annelie Prins - Coördinator Internationalisering
  Jet Vos - Coördinator Internationalisering
  Liliana Castillo - Coördinator Internationalisering
 • Falk Hübner (afgerond 2021)
  Arja Veerman (afgerond 2021)

Contact

Programma Versterken en Ontwikkelen Onderzoek

E-mail: cvoi@hku.nl
Telefoon: +31 (0)30-2091509

Locatie

Nieuwekade 1
3511 RV Utrecht

Postadres

HKU
T.a.v. Programma Onderzoek, Innovatie en Internationalisering
Postbus 1520
3500 BM Utrecht