Cyanotypes

Cyanotypes

Het project verzamelt stakeholders vanuit alle hoeken binnen en buiten de culturele en creatieve industrie, met een oproep voor radicale verandering. Een koerswijziging die het innoverend vermogen van de sector erkent, diens concurrentiekracht en weerbarstigheid. Die reageert op de huidige wereldwijde uitdagingen zoals globale pandemieën, digitale transitie, mondiaal conflict en de klimaatcrisis.

CYANOTYPES adopteert anticiperende strategieën om een methodologisch kader te ontwikkelen en testen dat makers in staat stelt om te denken vanuit diverse mogelijke toekomstscenario’s. Daarmee kunnen zij hun hedendaagse processen duurzamer, weerbarstiger en dynamischer maken. Georganiseerd rond een triple loop learning framework, bevat CYANOTYPES ook veranderingen in hoe wij ‘leren om te leren’. Door de integratie van specifieke en overkoepelende skillsets, kan CYANOTYPES context-specifieke startpunten bieden en stakeholders in staat stellen om te reageren op disruptieve elementen in de sector met upskilling en reskilling. Dit leidt uiteindelijk tot verandering en innovatie in onderwijs en training binnen de creatieve en culturele industrie.