Creating Cultures of Care - SPRONG

Zorg dragen met en voor elkaar. Hoe ziet dat eruit in de toekomst? In het samenwerkingsverband Creating Cultures of Care richt een groep van hogescholen en praktijkpartners zich op dit maatschappelijke vraagstuk, vanuit een perspectief van de kunsten en de kracht van ontwerp.
Looptijd: 1 maart 2023 - 28 februari 2027 (fase 1)

Negen lectoraten van HKU, Hanzehogeschool, Fontys en Hogeschool Utrecht trekken samen met UvH en UMCU op in hun visie vanuit de kunsten op een nieuw perspectief op zorg met de SIA-SPRONG subsidie. Vanuit een transdisciplinaire aanpak ontwikkelt deze onderzoeksgroep met hun partners nieuwe werkwijzes, praktijken en scenario’s ontwikkelen binnen zorg- en welzijnscontexten. Niet voor maar met elkaar.

De schaarste in de zorg neemt toe. Het huidige zorg-ecosysteem zal een transitie doormaken van ‘verzorgd worden’ naar zelf zorgen. Goede zorg is niet langer vanzelfsprekend en het zorgdragen voor elkaar wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om een zorgzame samenleving.
In Creating Cultures of Care onderzoeken kunstenaars, zorg- en welzijnsprofessionals, beleidsmakers, patiënten/inwoners en studenten samen eigen drijfveren en gezamenlijke missies om te kunnen bijdragen aan kleine veranderingen en radicale transities in zorg en welzijn.
Dit gebeurt van UMC’s tot culturele wijkcentra; en van de langdurige zorg voor mensen met een beperking tot jongeren met mentale gezondheidsproblemen. Tegelijk werken ook de kunsten en creatieve sector en de hogescholen aan het bewustzijn en manieren om zelf duurzamer, zorgzamer en inclusiever te worden.


“De kunsten helpen ons vragen te kunnen stellen over kwaliteit, leven en beleven. Samen kunnen we welzijn en zorg creëren in een duurzame context” - Ella van Lingen, bestuurder van Reinaerde

Van zorg en welzijn naar care: mens- en ervaringsgericht

Creating Cultures of Care wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan de transformatie van zorg en welzijn, door met elkaar in een open expertisenetwerk aan nieuwe praktijken en concepten van care te werken. De Corona crisis, toenemende gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid, tonen dat goede zorg niet vanzelfsprekend is en het zorgdragen voor elkaar steeds belangrijker wordt. Niet het zorgsysteem, maar de ervaring van bewoners, burgers en cliënten vanuit de brede definitie van gezondheid komt centraal te staan.
Dit vraagt om andere denkwijzen, strategieën en methodieken. Artistieke co-creatie processen, die zich kenmerken door een multisensorische, sterk verbeeldende en op mogelijkheden gerichte aanpak, kunnen daarin een cruciale rol spelen. Er ontstaat dan nieuwe ruimte om ideeën, gevoelens en perspectieven te delen, en vanuit waarden een verbindend, ander perspectief te laten ontstaan. De aangesloten kunstlectoraten, kunstenaars en praktijkpartners hebben de afgelopen decennia waardevolle kennis opgebouwd over het ontwerpen van ervaringsgerichte co-creatie processen, zin- en betekenisgeving en nieuwe perspectieven (reframing).

Kennis verbinden en doorontwikkelen in CARE-labs

De SPRONG groep gaat aan de hand van bestaande regionale CARE-labs kennis verbinden en doorontwikkelen. In een CARE-lab (een Co-creative Artistic Research Ecology lab) werken en leren kunstenaars en ontwerpers samen met inwoners, patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers, studenten en onderzoekers in de praktijk van het ziekenhuis of de wijk aan nieuwe concepten en praktijken van zorg(zaamheid). Zorg is in hierin geen doel of deugd maar een praxis: een manier van doen en zijn in relatie tot anderen in een specifieke context.

Consortium

  • Fontys Hogeschool
  • Hanzehogeschool Groningen
  • HKU (Penvoerder)
  • Hogeschool Utrecht (HU)
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
  • Universiteit van Humanistiek (UvH)
 • Nirav Christophe - Lectoraat Performatieve Maakprocessen (HKU)
  Bart van Rosmalen - Lectoraat Kunst & Professionalisering (HKU)
  Walter van Andel - Lectoraat Waarde(n)vol Ondernemen in en door de Kunsten (HKU)
  Anke Coumans - Lectoraat Image in Context (Hanzehogeschool)
  Karolien Dons - Lectoraat Music in Context (Hanzehogeschool)
  Danielle Arets - Lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie (Fontys)
  Falk Hübner - Lectoraat Artistic Connective Practices (Fontys)
  Daan Andriessen - Lectoraat Onderzoekend Vermogen (HU)
  Aart van der Maas - Lectoraat Participatie en Stedelijke Omgeving (HU)
  Merel Visse - Onderzoeksgroep Zorgethiek & Beleid (Universiteit van Humanistiek)
  Stefan van Geelen - Centre for Education / De Nieuwe Utrechtse School (UMCU)
  Gjilke Keuning - kwartiermaker De Kunst van Zorg en Welzijn (HKU)
  Debbie Straver - projectmanagement Versterken en Ontwikkelen Onderzoek (HKU)

  • Bureau Ruimtekoers
  • Cascoland
  • CI 3 Creative Development BV (Walter Amerika – verbinder naar HHU)
  • CoE Kunst&Educatie (AHK)
  • Eigenwijs in de wijk (Ouders van Betekenis)
  • Gemeente Nieuwegein
  • Gemeente Utrecht - Culturele Zaken
  • Gemeente Utrecht - Volksgezondheid
  • Hatsumi
  • Het Wilde Westen
  • Ideate
  • Jetske van Oosten – verbinder naar Sociaal Creatieve Raad
  • KOOS Utrecht
  • LKCA
  • Lokalis
  • Monobanda
  • Reinaerde
  • Schweigman&
  • Schweizer Creative
  • Sjaak Langenberg & Rosé de Beer
  • Sounding Bodies
  • Stichting Bouwdepot
  • Stichting Halfvol / Bureau Ruimtekoers
  • UMCG
  • UvH
  • Vilans
  • Wintertuin
  • ZINN
  • ZuidOostZorg
  • ZorgInnovatieForum
  • Zwierrr – verbinder naar Gezondheidspact

Sprong subsidie

De SPRONG subsidie vanuit Regieorgaan SIA is een stevige impuls voor de hogescholen om te bouwen aan de eigen onderzoeksinfrastructuur, en tegelijk een bijdrage te leveren aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Het biedt de hogescholen de mogelijkheid om de kwaliteit en inrichting van het onderzoek te versterken.

Contact: culturesofcare@hku.nl