Meaningful Artistic Research

HKU en de UvH trekken op in een strategische en duurzame samenwerking op het gebied van Kunst en Wetenschap. De samenwerking kent de naam Meaningful Artistic Research: artistiek onderzoek als bindende focus van een inspirerende samenwerking.

Verdieping en vernieuwing

HKU-onderzoek richt zich op creatieve maakprocessen. Thema's zoals zorg en welzijn, identiteit en inclusie, circulariteit en duurzaamheid (HKU Lichtpunten) staan centraal. Het academisch onderzoek van HKU is praktijkgericht; het onderzoek verloopt via experimenten en een werkwijze waarbij ook de onderzoekers zelf - als makers - onderdeel zijn van het onderzoek.

UvH-onderzoek gaat over urgente en actuele vragen in onze samenleving, zoals de toekomst van onze democratie, de inrichting van zorgpraktijken en ethische vragen rondom betekenisvol leven, geboorte en de dood. Hierbij worden verschillende empirische en methodische benaderingen gecombineerd vanuit de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen.

Concreet maakt de samenwerking het mogelijk om een promotietraject voor artistiek onderzoek te doen binnen de Graduate School van de UvH. Praktijk- en maakwerk kan onderdeel zijn van het onderzoekstraject. Ook opent de samenwerking kansen voor gezamenlijke fondsenwerving op het snijvlak van Kunst en Wetenschap. Bovendien kan het leiden tot innovatie in het onderwijs in beide instellingen of de ontwikkeling van gemeenschappelijk, transdisciplinair onderwijs. Tot slot biedt de samenwerking toegang tot elkaars netwerken.

Promotietrajecten

Op dit moment zijn er al twee gezamenlijke promotietrajecten gestart. Marloeke van der Vlugt voert artistiek onderzoek uit om tot een ‘esthetiek van de aanraking’ te komen en noemt het ook wel Genees-Kunst. Simona Kicurovska doet onderzoek naar moderne ontwerppraktijken: hoe kunnen ontwerpers kritisch blijven omgaan met geautomatiseerde ontwerptools?

“Er schuilt een grote belofte in artistieke processen voor de wetenschap omdat deze een brede kijk op onze samenleving voorstaan. Kunst is niet alleen ‘leuk’, zoals beroemd kunsteducator Harry Broudy ooit betoogde. De kunsten zijn noodzakelijk voor ‘goed’ samenleven, want ze helpen ons op nieuwe manieren na te denken over hoe we dat doen, samenleven. Andersom geven onderzoekers van de UvH met hun onderzoeksbenadering verdieping aan artistieke praktijken.”

Projecten en publicaties

Hieronder een overzicht van enkele gerelateerde projecten en publicaties.

Betrokken medewerkers

 • Works at HKU as a professor, researcher and lecturer. He writes for theatre and radio. His radio plays have been broadcast in 12 countries. As a theatre writer, he specialises in direct collaboration with other theatre disciplines. Nirav Christophe is a writer, dramaturge, process consultant, expert in Dutch and internationally renowned teacher and educator of writing. He specialises in the pedagogy of writing for theatre and is an expert in the field of creativity processes, particularly creative processes for theatre. In this field, he is an authority on co-creation and on conducting practice-based research.

  Click here for more information about Nirav.
 • Begeleidt als co-promotor de eerste kandidaten binnen de MAR. Hij is als docent betrokken bij de MA Fine Arts van de HKU. Daarnaast was hij - als mede-initiatiefnemer - betrokken bij de totstandkoming van de samenwerking tussen de UvH en de HKU. In de afgelopen twintig jaar werkte hij in diverse rollen in het domein van artistiek onderzoek en beeldende kunst: o.a. als lector Artistiek Onderzoek (HKU), als hoogleraar Artistic Research aan Uniarts Helsinki, als editor van MaHKUscript. Journal of Fine Art Research, als deelnemer aan het NWO programma Promoveren in de Kunsten, en als voorzitter van het European Artistic Research Network (EARN).
 • Van origine cellist en theaterregisseur, is sinds 2014 Lector Kunst en Professionalisering bij HKU. In die rol geeft hij leiding aan het onderzoekprogramma Muzische Professionalisering gericht op docenten, opleiders en trainers die vanuit een muzische en kunstzinnige invalshoek willen bijdragen aan onderwijsvernieuwing en organisatieverandering van onderwijsorganisaties. Hij promoveerde in 2016 bij de Universiteit voor Humanistiek op een proefschrift met als thema hoe gespecialiseerde professionals in de kunst, de wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, de 'muzische' aspecten in hun professionele leven en werken verder kunnen versterken.

  Click here for more information about Bart.
 • Works at HKU as a professor, researcher and lecturer. He studied Economics & Business at Erasmus University Rotterdam, and obtained an MBA from Western Illinois University. Since 2010, he has been concentrating on research into the role of entrepreneurship and business models in creative and cultural organisations. This has resulted in various publications on this subject, including the book “Creative Jumpers: Businessmodellen van groeiondernemingen in creatieve industrieën”, published in 2012. In 2020, he obtained a PhD in applied economic sciences from Antwerp University with a doctoral thesis entitled: “Balancing the creative business model”. Walter lectures on the themes of entrepreneurship, business models and innovation management at various institutes in the Netherlands and Belgium.

  Click here for more information about Walter.
 • Is associate lector (senior onderzoeker) bij HKU binnen het onderzoeksdomein Creatieve Maakprocessen en Ondernemerschap waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar kunst en haar maatschappelijke waarde(n). Daarnaast geeft ze in 1 dag in de week les binnen de Bachelor Design for Change and Innovation. Ze is een van de coördinatoren en ontwikkelaars van de Minor Creative Research for Change. Daarnaast doceert ze onderzoeksvaardigheden en techniekfilosofie, coacht ze makend onderzoek en begeleidt ze afstudeerders.

  Click here for more information about Veerle.
 • Is kunstenaar en HKU-docent. Ze is een van de eerste PhD-kandidaten binnen MAR. Haar promotie-onderzoek ‘The Aesthetics of Touch’ is daarmee een ‘artistic research PhD’: een promotietraject waarin HKU met de Universiteit van Humanistiek samenwerken om promotieonderzoeken vanuit en i.s.m. een kunsthogeschool mogelijk te maken. Marloeke onderzoekt het belang van de tastzin. In een tijd waarin aanraken wordt geassocieerd met risico en taboe, zoekt zij juist naar manieren om tactiele sensaties te activeren.

  Click here for more information.
 • Is ontwerper en HKU-docent. Ze is een van de eerste PhD-kandidaten binnen MAR. Ze onderzoekt hoe digitale automatiseringstechnologieën (algoritmen / AI) het veld van grafisch ontwerp transformeren. Zij bevraagt wat ontwerpers wél kunnen doen en wat niet geprogrammeerd kan worden in digitale ontwerp systemen. Haar promotie-onderzoek richt zich op ‘designerly ways of knowing' die bijdragen aan maatschappelijk verantwoord (socially response-able) engagement in tijden van geautomatiseerd, algoritmisch ontwerp.

  Click here for more information.
 • Her work focuses on moral creativity in a caring society. Her approach to care, morality and creativity is not instrumental - a means to an end - but a way of being that is central to our humanity. Care is difficult to grasp, but we all know its presence or absence. Merel works from the thought that attentiveness to what dwells outside our conceptions and maybe even language, can offer us another approach to the challenges we face in the humanities, our institutions and society. She works with artistic modes of inquiry to understand moral dimensions of care and to develop 'care imaginaries'. Her work is a fusion of language, drawing, painting and installation. It results in conversations, (scholarly) publications, talks, workshops, projects and exhibitions.

  Click here for more info about Merel.
 • Is vanuit de theologie (dissertatie in Utrecht over Thomas van Aquino, 1997) terecht gekomen in de medische ethiek. Na zes jaar aan het RadboudUMC gewerkt te hebben als universitair docent medische ethiek, werd hij in 2009 universitair hoofddocent zorgethiek in Tilburg. Sinds 2011 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Per 1 september 2012 is hij benoemd tot hoogleraar Zorgethiek aan de UvH. Ook is hij bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg namens het Integraal Kankercentrum Nederland en de Associatie Hospicezorg Nederland. Legets onderzoek beweegt zich op het grensvlak van (zorg)ethiek en zingeving, met name rond het levenseinde.

  Click here for more info about Carlo.