De Kunst van Zorg en Welzijn

HKU richt zich met het lichtpunt De Kunst van Zorg en Welzijn op de unieke bijdrage die de kunsten kunnen leveren aan de uitdagingen op het gebied van gezondheid.

Hoe kunnen we het zorgen voor onszelf en elkaar vormgeven in de 21e eeuw? De wereld verandert, de grenzen van het huidige zorgsysteem zijn bereikt. Een zorgzame samenleving vraagt om een nieuwe, meer holistische benadering.

HKU ziet een belangrijke rol weggelegd voor haar onderzoekers en studenten bij de aanpak van de uitdagingen op het gebied van gezondheid. Kunstenaars en ontwerpers zijn als geen ander in staat systemen te bevragen, vastgelopen processen in beweging te brengen en een alternatieve toekomst te verbeelden. Om vanuit een heel andere hoek, ongehinderd door ingesleten aannames, en dwars door alle disciplines heen met nieuwe ideeën te komen. We willen de maatschappij – waar we als hogeschool middenin staan – verder helpen. Dat levert ook voor onszelf nieuwe inzichten en manieren van werken op, waarmee we onze studenten beter kunnen voorbereiden op die nieuwe toekomst.

Dat kan op verschillende manieren: een app die zieke kinderen mentale veerkracht geeft, een robot die een praatje maakt met iemand met dementie of een persoonlijk kunstwerk dat een doodzieke patiënt weer een gevoel van zingeving bezorgt. Deze projecten zijn er niet om het recept te vinden dat alles oplost, maar om samen betekenisvolle ervaringen te creëren waar mensen zich beter door voelen. En te leren van de samenwerking, ieders positie en rol in het vormgeven van een gezond zorglandschap.

Een community en beweging

We zijn ervan overtuigd dat we vanuit kennis en methodes uit de kunsten en creatieve disciplines op een eigenzinnige wijze een bijdrage kunnen leveren aan innovaties en transformaties in de zorg en het persoonlijk en gezamenlijk welbevinden van mensen. Daarom werkt HKU met andere kennispartners en praktijkpartners de komende jaren samen aan het programma Creating Cultures of Care; een community en beweging waarmee HKU vanuit een kunstenaarsperspectief en ontwerpende aanpak een betekenisvolle bijdrage wil leveren aan de zorg van morgen.

Projecten

In onderzoeks- en innovatieprojecten richten we ons op de rollen, methodologieën, praktijken en impact van transdisciplinaire samenwerkingen, in zowel het zorgdomein als in culturele omgevingen en artistieke praktijken. Dit doen we onder andere in praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Bekijk hieronder een selectie van deze projecten.