eHealth Junior

Gamen voor een gezonde geest

Het consortium eHealth Junior is met steun van de NWO een achtjarig programma gestart om serious games te ontwikkelen die chronisch zieke jongeren psychisch ondersteunen. Vanuit de HKU onderzoekt Joanneke Weerdmeester met Games studenten welke game mechanics dat doel het beste dienen.

Looptijd: 1 juni 2021 tot 30 mei 2029
HKU is één van de partners in het aangesloten bij het consortium eHealth Junior: een omvangrijk samenwerkingsverband tussen gezondheidszorg, wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven onder leiding van hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Manon Hillegers van het Erasmus MC. Het doel: hoogwaardige apps ontwikkelen voor chronisch zieke kinderen en jongeren. Nu eens niet om hun lichamelijke gezondheid te monitoren, maar om hen te helpen bij hun mentale veerkracht en om psychische problemen voor te zijn. Vanuit HKU was docent-onderzoeker Micah Hrehovcsik tot 2023 betrokken. Op dit moment werkt Joanneke Weerdmeester als postdoc vanuit HKU mee aan dit programma.

Motiveren en analyseren

Zieke jongeren kampen vaak met angst, stress en somberheid, wat een averechts effect heeft op hun sociale ontwikkeling en herstellend vermogen. “Een mens beschikt in principe over de kracht zijn gezondheid zelf te beïnvloeden,” zegt Hrehovcsik, “maar het is vaak lastig om de motivatie te vinden dat ook echt te doen. Ik doe onderzoek naar interventies die het verschil kunnen maken: hoe kun je kinderen via een app iets laten doen in de echte wereld wat goed voor ze is terwijl ze er eigenlijk geen zin in hadden?” Hrehovcsiks expertise ligt op het gebied van gamified apps, die de gebruiker spelenderwijs motiveren om aan zichzelf te werken en ondertussen de onderzoekers op de achtergrond van relevante data voorzien.

Grow it!

De missie van eHealth Junior is de komende jaren dit soort apps te gaan ontwikkelen, wetenschappelijk te valideren en breed te implementeren; niet alleen om patiënten te helpen, maar ook om de zorg te ontlasten. Het mooie is dat het onderzoeksteam al een stevige basis heeft om mee te beginnen. Hrehovcsik werkte al eerder met het Erasmus MC en IJsfontein samen aan de app Grow It!, een serious game die al ingezet is voor jongeren in corona-tijd, patiënten in het Sophia kinderziekenhuis en kinderen met ouders met psychiatrische problemen. Grow It! motiveert de spelers om opdrachten uit te voeren en daarmee punten te verdienen in teamverband.

Positieve groepsdruk

Ga naar buiten en fotografeer een kip. Teken jezelf als superheld. Bak iets lekkers voor iemand en maak er een foto van. Noem drie dingen die je grappig vond vandaag. Deze offline en online challenges stimuleren kinderen tot acties die ze uit zichzelf waarschijnlijk niet zouden doen. Met die acties kunnen ze punten binnenhalen voor hun team en gezamenlijk hun boom laten groeien. De opdrachten worden afgewisseld met vragenlijsten, waardoor jonge spelers meer grip krijgen op hun gedrag en emoties. “De manier waarop we de doelgroep motiveren met een beloning blijkt goed te werken,” zegt Hrehovcsik. “Doordat je in een team zit met anderen die dezelfde problemen als jij hebben, ontstaat een positieve groepsdruk.” Ondertussen is de app ook heel nuttig voor onderzoekers die – met toestemming van de gebruiker – lering trekken uit alle verzamelde data.

Game mechanics

De Grow It!-app is een van de tools die doorontwikkeld wordt binnen het eHealth Junior consortium. Een andere waar Hrehovcsik ook bij betrokken is, is PROfeel van UMC Utrecht, voor tieners met chronische vermoeidheid. In november 2021 vindt de kickoff van het HKU-onderzoeksprogramma plaats met studenten van Games en Interactie. Zij gaan onderzoeken of ze variaties kunnen maken die de doelgroep nog gerichter kunnen motiveren, welke game mechanics daarvoor geschikt zijn en hoe de effectiviteit daarvan gemeten kan worden. “We zijn op zoek naar nieuwe concepten voor gamification, ik vraag mijn studenten innovatieve prototypes te maken. En ondertussen onderzoek ik hoe we de geleerde lessen kunnen integreren in het ontwerpend onderzoek naar gamified apps.”

Projectwebsite eHealth Junior

Samenwerkingspartners

Erasmus MC, Universiteit Utrecht/UMC Utrecht, IJsfontein

Docentonderzoekers HKU

Joanneke Weerdmeester
Micah Hrehovcsik (tot 2023)

Ondersteund door

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)