Performing Working - Professional Doctorate

Performing Working is het eerste Professional Doctorate - traject van de HKU. Onderzoeker Philippine Hoegen wil in dit vierjarig onderzoek beter gaan begrijpen wat wel en wat geen werk is. Wat bijvoorbeeld het (onzichtbare) werk van patiënten in een ziekenhuis is, waarom sommige activiteiten werk heten en anderen niet. ‘Performing Working’ draagt bij aan een beter begrip van de plaats van werk in ons leven.

Performing working

In dit artistieke onderzoek draait het om vragen zoals: wat is werk eigenlijk? En wat is het niet? Hoe kunnen we werken zonder jezelf of je omgeving uit te putten? Wie zijn we als we werken of juist als we worden uitgesloten van werk? En wat gebeurt er als we de term ‘werk’ gaan gebruiken voor activiteiten die normaal niet als werk worden gezien, bijvoorbeeld voor ziek zijn.

Naast het opdoen van deze nieuwe kennis, heeft het onderzoek ook tot doel om nieuwe artistieke methoden te ontwikkelen. Het is een vorm van performatief onderzoek. Daarin brengt het ook nieuwe kennis op artistieke methoden en onderzoek doen.

Professional doctorate

Performing working is een van de eerste Professional Doctorate trajecten: een nieuwe beroepsopleiding in het HBO die kandidaten opleidt tot hooggekwalificeerde professionals die leren te interveniëren in complexe vraagstukken.

Het Professional Doctorate is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD maar heeft een ander karakter en een andere internationaal erkende titel: PD. Een promotietraject bij een universiteit leidt op tot een professionele onderzoeker, terwijl het professional doctorate in het hbo opleidt tot een onderzoekende professional. Een eerste cohort van kandidaten in vijf domeinen start in 2023. Kunst + Creatief is een van die domeinen en Philippine Hoegen is de eerste kandidaat voor de HKU.

Onderzoekers

Betrokken artistiek en praktijkgericht onderzoekers: Onderzoekende Partners, o.a.:
  • UMCU
  • Marres, Maastricht
  • HKU
  • Toon, Den Haag

Begeleidingsteam

Het Professional Doctorate wordt begeleid door lectoren uit twee lectoraten: Daarnaast zijn twee werkveldbegeleiders betrokken: Henny Dörr (HKU) en Arnisa Zeqo (Kunsthuis Syb).

Met ondersteuning van

https://regieorgaan-sia.nl/financiering/professional-doctorate/

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer weten over het project Performing Working (PD)? Neem contact op met Judith Leest: judith.leest@hku.nl