ON the LINE

Wat deel jij wel met je computer, maar niet met degene die toevallig naast je zit in de bibliotheek? ON the LINE is een artistiek onderzoeksproject naar de (on)zichtbare relaties tussen mens en digitale technologie. Digitaal burgerschap is een van de grootste maatschappelijke opgaven van het moment. Daarom is het van wezenlijk belang dat de burger digitaal vaardig gemaakt en gehouden wordt. In Nederland spelen de openbare bibliotheken daar een belangrijke rol in. Dit project draagt daar inhoudelijk aan bij.

Looptijd: februari 2023 tot juli 2023

De bekwame gebruiker valt vaak tussen wal en schip in projecten over digitaal burgerschap, blijkt zowel uit de literatuur als uit gesprekken met Bibliotheek Utrecht. Zij weten goed hun weg te vinden en hebben geen directe problemen met digitale technologie in hun dagelijks leven. Ze stellen echter niet altijd (de goede) vragen over hun technologie-gebruik. Er is alleen een lerende en reflectieve houding nodig om op de lange termijn nog steeds mee te komen. Want hoe is dat over 10 jaar? Weten ze hun weg dan nog zo goed te vinden tussen complexe algoritmes en kunstmatige vrienden? Dit project heeft als doel om juist deze doelgroep te onderzoeken en te activeren.

Doel

Dit project wil internetgebruikers in de bibliotheek – bezoekers en medewerkers - die op dit moment prima meekomen aanzetten tot reflectie op hun eigen gebruik en gedrag, zodat ze begrijpen dat ze hun digitale vaardigheden niet voor lief moeten nemen. De creatieve vaardigheden van kunstenaars en ontwerpers zijn bij uitstek geschikt om manieren te vinden waarop een breed publiek zich kan verhouden tot complexe maatschappelijke opgaven zoals digitalisering: we verbeelden, vervreeemden en vernieuwen hoe we als mensen navigeren in een deels- digitale wereld.

Artistiek onderzoekers-in-residence

In dit artistiek onderzoek brengt een groep kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers verbonden aan HKU de (on)zichtbare relaties tussen mens en technologie in de bibliotheek in kaart. Daarna wordt een reeks kunstwerken ontworpen die de geldende normen en routines op het gebied van digitale technologie blootleggen en bevragen.

Om dit onderzoek te doen creëren we een zichtbare werkplek in de openbare ruimte van de bibliotheek van waaruit we werken. Geïnteresseerden zijn welkom om vragen te stellen of hun ervaringen te delen. We zijn ‘artistiek onderzoekers-in-residence’ en nieuwsgierigheid wordt door ons aangemoedigd. Op 29 maart, 10 mei en 15 juni organiseren we openbare Try-outs in de bibliotheek. Wil jij of je klas meedenken en testen? Neem contact met ons op!

Uiteindelijk gebruiken we de inzichten die we hebben opgedaan door ons onderzoek en tijdens de testsessies om een reeks kunstwerken te ontwikkelen. Aan het einde van een project vindt er namelijk een tentoonstelling plaats in de grote hal van de bibliotheek op de Neude. Daar presenteren we de resultaten van ons artistiek onderzoek in de vorm van een expo. Ook organiseren we dan een publiek programma over digitaal burgerschap en kunst


Betrokken onderzoekers HKU

  • Veerle Spronck (projectleider) en associate lector Waarde(n)vol Ondernemen
  • Martijn van Gessel (docent-onderzoeker Creatieve Technologie)

Betrokken alumni HKU

  • Bertrand Burgers (alumnus van HKU Crossover Creativity)
  • Annabel Schouten (alumna van HKU Musician 3.0)
  • Leon van Oldenborgh (alumnus van HKU Game Design)

Samenwerkingspartner

  • De Bibliotheek Utrecht

Ondersteund door

Contact

Wil je meedenken of meer weten over dit project? Neem contact op met projectleider Veerle Spronck (veerle.spronck@hku.nl) of breng een bezoek aan de Bibliotheek. Elke woensdag in de oneven weken is het team te vinden in de Bibliotheek op de Neude. En op 29 maart, 10 mei en 15 juni organiseren we openbare try-outs in de bieb.