Lector Nick Degens

Nick Degens werkt bij HKU als lector, onderzoeker en docent.

Dr. Nick Degens is gespecialiseerd in interactieve creatieve digitale technologie. Hij promoveerde in 2014 aan Wageningen University & Research op de ontwikkeling van interactieve verhalen met intelligente virtuele karakters voor interculturele training. Sindsdien werkte hij als lector User-Centered Design aan de Hanzehogeschool Groningen. Zijn onderzoek op het snijvlak tussen mens en technologie voert hij uit in de context van (inter)nationale en interdisciplinaire praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Dat doet hij samen met MKB’s uit de creatieve (technologie) industrie, de IT-sector, publieke organisaties en overheden.

Zijn ambitie richt zich op het begrijpen hoe interactieve creatieve technologie gebruikt kan worden om tot langdurige en betekenisvolle gedragsverandering en systemische verandering te komen. Dat doet hij vanuit drie perspectieven: 1) het toepassen van AI-technieken om de maatschappij en mensen te helpen met hun digitale transformatie (denk aan het gebruik van tools zoals DALL·E and ChatGPT), 2) het ontwikkelen van innovatieve technologie, zoals virtual en augmented reality, om te helpen met maatschappelijke uitdagingen en 3) te begrijpen hoe technologie geïmplementeerd zou moeten worden in het werk en leven van mensen om betekenisvol, nuttig en relevant te kunnen zijn (digitale geletterdheid en inclusie).

Met zijn onderzoek binnen de HKU hoopt Degens uit te vinden hoe de kracht van de kunsten ingezet kan worden om technologie te maken die een langdurige positieve impact op de samenleving zal hebben. De mens en diens behoeften en belevingen staan daarbij centraal. Het is volgens Degens essentieel om samen te werken met creatieve makers (en hun bedrijven), maatschappelijke partners, maar ook met studenten en docent-onderzoekers uit het onderwijs en onderzoek. Alleen daarmee zorgen we dat de te ontwikkelen technologie een betekenisvolle impact heeft op de gebruikers en ook een kans heeft om te overleven na de ontwikkelfase.

Contact

nick.degens@hku.nl