Muziekontwerp

Bij het onderzoeks- programma Muziekontwerp gaat het om het onderzoeken van processen die nodig zijn bij het ontwerpen van muziek of geluid.

Muziekontwerp als onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma Muziekontwerp onderzoekt de verschillende maakprocessen bij muziekontwerp in de meest brede zin van het woord: het componeren van een muziekstuk maar ook het ontwerpen van klanken en geluiden. We verzamelen specifieke kennis over muziekontwerp, de daarbij horende processen en de manieren waarop we die kunnen overdragen binnen het gehele werkveld, bijvoorbeeld in muziekonderwijs.

Daarnaast ontwikkelen we interactieve en innovatieve toepassingen van muziekontwerp en helpen anderen daarbij, voor onder andere de (gaming)industrie, de gezondheidszorg, het onderwijs. Dit alles is samen te vatten in een drietal hoofdthema’s: Het muziekontwerpprocessen, Muziekontwerp en interactie, Muziekontwerp en overdracht.

Muziekontwerpprocessen

Films, animaties, muziek en games komen allen tot stand via unieke creatieve processen waarin ontwerpers en vormgevers uit verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Deze ontwerpprocessen verschillen per vakgebied en domein. Binnen dit thema staat het geheel van deze unieke methoden, strategieën, processen, samenwerkingsvormen en gebruik van technologie in zowel monodisciplinaire als multidisciplinaire verbanden centraal.

Omdat het vakgebied van muziektechnologie voortdurend in ontwikkeling is, verkennen we geregeld nieuwe contexten. Met behulp van kennis over de bijbehorende ontwerpprocessen kunnen muziekontwerpers worden opgeleid om binnen deze contexten te opereren.

Lees de resultaten van dit programma.

Muziekontwerp en interactie

Muziek en geluid kunnen worden ontworpen voor interactief gebruik. In het project Klinken­de Pleinen wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe geluid op een plein zich gaat gedragen als je daar bepaalde objecten op plaatst. Daarmee kun je bewust de auditieve en ruimtelijke be­leving van een plein veranderen. In een ander project wordt in een audiovisuele behandel­ruimte onderzocht welke invloed klank en beeld hebben op het gedrag van autistische kinderen.

Lees de resultaten van dit programma.

Muziekontwerp en overdracht

Muziekontwerpprocessen worden ook ingezet voor educatieve doelen. Zo worden aan de HKU ontwikkelde digitale ontwerpproducten zoals www.ikcomponeer.nl en Luisterminuut, ingezet voor muziekeducatie. In Tanzania en Zambia leren studenten hoe ze met behulp van digitale technologie traditionele muziekpatronen en klanken kunnen inzetten om eigentijdse hip hop of trance te produceren. Op deze manier krijgen historische culturele waarden een tweede leven.

Lees de resultaten van dit programma.

Publicaties

Bekijk hier alle publicaties van Muziekontwerp.

ICMC

De 'school' HKU Muziek en Technologie, waar het onderzoeksprogramma Muziekontwerp is ondergebracht, heeft in september 2016 samen met Gaudeamus Muziekweek de International Computer Music Conference georganiseerd. Het programma bevatte behalve installaties, lezingen, papers, panels en workshops verschillende bijzondere concerten. Lees de terugblik op het evenement, bekijk het programmaboek(pdf), de 'proceedings'(pdf) of de website van ICMC.

Contact

Voor meer informatie over het Onderzoeksprogramma Muziekontwerp neem contact op met programmaleider met Jeroen van Iterson of Martijn van Gessel.

Ina Boudier-Bakkerlaan 50
3582 VA Utrecht
Tel. 030-2520334