Resultaten Muziekontwerp en Interactie

Hier leest u de resultaten sinds 2000 van het thema 'Muziekontwerp en Interactie'.
Resultaten Muziekontwerp en Interactie

Wat doen we?

In toenemende mate wordt het gebruik van media interactief. Hierbij kan gedacht worden aan games, interactieve installaties, apps of websites, waarbij de gebruiker de mogelijkheid krijgt om zelf de controle te nemen en zo bijvoorbeeld de volgorde van gebeurtenissen te bepalen.

Voor muziekontwerpers is dit niets nieuws: geluid en muziek kunnen door het intuïtieve, non-lineaire en natuurlijke karakter uitstekend worden ingezet als middel om informatie en betekenis in een interactieve context over te brengen.

Het onderzoek naar interactie zien we binnen muziekontwerp vooral in domeinen als:
  • product sound design: zoals bijvoorbeeld games, de klank van gebruiksvoorwerpen (stofzuigers en elektrische auto’s) en de sonische architectuur van onze omgeving.
  • interactieve installaties: klankinstallaties en kunst om de gebruiker iets te laten ervaren of haar gedrag te beïnvloeden.
  • datasonificatie: zowel informatie als betekenis kan op een alternatieve manier overgedragen worden aan een gebruiker waardoor effectiever gecommuniceerd kan worden of nieuwe inzichten verkregen kunnen worden omdat klank op een andere manier wordt ervaren.

Binnen deze domeinen wordt voor zeer diverse doelgroepen onderzocht wat de ontwerpparameters zijn.