HKU start een nieuw lectoraat

  • 22 september 2021
Met een nieuw lectoraat op het gebied van Creatieve Maakprocessen en Ondernemerschap richt HKU zich de komende vier jaar op onderzoek naar de wijze waarop ondernemerschap in creatieve maakprocessen kan leiden tot de creatie van niet alleen artistieke en economische, maar juist ook maatschappelijke impact.
HKU start een nieuw lectoraat

Met ingang van het nieuwe collegejaar heeft het College van Bestuur van HKU dr. Walter van Andel aangesteld tot lector ‘Creatieve Maakprocessen en Ondernemerschap’ en Veerle Spronck tot associate lector. Onderzoekers, studenten en docenten kijken uit naar de versterking en uitbreiding van de onderzoeksomgeving met deze twee senior onderzoekers.

Het nieuwe lectoraat verdiept zich in de manieren waarop creatieve makers door middel van innovatieve en ondernemende initiatieven kunnen bijdragen aan oplossingen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor is het nodig dat creatieve makers in nieuwe verbanden samenwerken, en leren nieuwe rollen op zich te nemen. Het nieuwe lectoraat wil, in samenwerking met studenten en docenten van HKU, onderzoek doen naar en experimenteren met wat voor rollen dat zijn, welke methodes en vaardigheden creatieve makers moeten ontwikkelen en leren toepassen, en welke organisatievormen en mogelijke nieuwe business- en verdienmodellen gepaard gaan met zulke innovatieve praktijken.

Verbinding HKU-onderwijs en onderzoeksomgeving

Onderwijs en onderzoek aan HKU zijn vanuit de kern van het maken op een natuurlijke wijze met elkaar verweven. HKU is een veelstemmige community die toekomstgericht kunstonderwijs biedt waarin samen leren, onderzoeken en maken centraal staan. Studenten met uiteenlopende talenten en ambities ontwikkelen zich tot creatieve, artistieke en geëngageerde professionals. Toegerust met persoonlijk ondernemerschap vinden zij hun weg in een werkveld dat continu in ontwikkeling is. Het onderzoek door de lectoren, postdoc, PhD- en docent-onderzoekers aan HKU draagt hieraan bij.

Als hoofdonderzoekers in het onderzoeksgebied Creatieve Maakprocessen en Ondernemerschap zullen Walter en Veerle een levendige onderzoekscommunity aansturen, en de kruisbestuiving stimuleren tussen onderzoek en onderwijs binnen HKU op dit thema. Het lectoraat werkt daarvoor nauw samen met de schools HKU Kunst en Economie en HKU Creative Transformation en het Expertisecentrum Creatief Ondernemerschap. Ook werkt het lectoraat samen met de andere lectoraten van HKU aan een inspirerende onderzoekscultuur.

De onderzoekers

Walter van Andel (1981) heeft zich toegelegd op onderzoek naar de rol van ondernemerschap, businessmodellen en innovatiemanagement binnen creatieve en culturele organisaties. Zijn promotieonderzoek richtte zich op de rol van businessmodellen bij het omgaan met organisatorische spanningen binnen creatieve organisaties, met een bijzondere focus op de architectuursector.

Van Andel: “Om te komen tot daadwerkelijke maatschappelijke impact zal er gezocht moeten worden naar experimentele, creatieve en collectieve oplossingen. Ik merk binnen bij HKU studenten, docenten en de bredere community een enorm enthousiasme en gevoel van noodzaak om zich gezamenlijk in te zetten voor en mee te werken aan dergelijke innovatieve initiatieven. Ik kijk er dan ook waanzinnig naar uit om gezamenlijk dit onderzoeksgebied verder vorm te geven en uit te bouwen.”

Veerle Spronck (1993) is een interdisciplinair onderzoeker, docent en programmamaker. In haar onderzoek focust ze zich op hoe creatieve makers hun praktijk op nieuwe manieren artistiek en maatschappelijk relevant maken, vaak in en door middel van experimentele samenwerkingen. Haar promotieonderzoek, dat in een afrondende fase is, spitste zich toe op de innovatie van publieksparticipatie door symfonieorkesten.

Spronck: “Ik kan niet wachten om samen met studenten, docenten en alumni, het experiment aan te gaan op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden, zowel binnen HKU als met maatschappelijke partners.”