Nieuw onderzoeksproject: TOWARDS A PLURIVERSITY OF THE ARTS

  • 19 september 2023
HKU’er dr. Els Cornelis start dankzij een Comeniusbeurs met het artistiek ontwerponderzoek TOWARDS A PLURIVERSITY OF THE ARTS. Haar onderzoek is net gestart en loopt tot en met december 2025.
Nieuw onderzoeksproject: TOWARDS A PLURIVERSITY OF THE ARTS
Hoe kunnen we studenten voorbereiden op een wereld vol vraagstukken die met de dag urgenter worden? Een wereld waarin diversiteit en complexiteit ons voor steeds grotere uitdagingen stelt?

Hoe kunnen we het kunstonderwijs toegankelijker maken en het leren en lesgeven binnen dat onderwijs inclusiever? Hoe kunnen we (samen)werken en (samen)leren zodat meerstemmigheid en verschillende perspectieven niet alleen gehoord worden maar ook gevoed?

Verschillende perspectieven

Dankzij de Senior Fellow Beurs van het Comeniusprogramma gaat Cornelis met artistiek en praktijkgericht ontwerponderzoek een nieuw model voor een kunsthogeschool verkennen. Daarbij voert niet één perspectief de boventoon, maar bestaan verschillende perspectieven naast elkaar: een PLURIVERSITY[1] OF THE ARTS.

Een collectief van studenten en docenten vormt hiertoe een vreedzame, soms ontregelende maar vooral activerende en artistieke ‘guerrilla’-beweging. Als ‘artist educator’ ontwikkelt dit collectief artistieke strategieën en interventies ten behoeve van het dekoloniseren van (leer)processen binnen kunsteducatie en het meerstemmig (samen)werken en (samen)leren.

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland. Sinds 2017 hebben meer dan 200 bevlogen onderwijsprofessionals een Comeniusbeurs ontvangen. Met deze beurs kunnen zij hun visie op onderwijsinnovatie in de praktijk brengen. Dit komt direct ten goede aan studenten en geeft onderwijsprofessionals de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in hun carrière.


[1] Geïnspireerd op Arturo Escobar, Designs for the Pluriverse. Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds, Durham, NC: Duke University Press, 2018.