Towards a Pluriversity of the Arts

Hoe kunnen we (samen)werken en (samen)leren zodat de verschillende stemmen niet alleen gehoord worden maar ook gevoed worden?
De wereld wordt in sneltreinvaart meer divers en complexer. Integreren is dan ook een vraag aan ons allemaal.

De (leer)processen binnen Westerse kunsthogescholen zijn echter grotendeels gestoeld op (o.a.) avant-garde en neoliberale principes. Avant-garde staat voor breken met wat eerder was. Het neoliberalisme predikt “Succes heb je aan jezelf te danken, falen ook. Werk hard en individueel en netwerk slim zodat je wint in deze competitieve wereld”. Dit resulteert in individualisme, competitie en eenzaamheid en legt veel druk op studenten. Gezien de complexe diversiteit van de wereld en van onze studenten, getuigt dit mogelijk ook van een beperkte zienswijze op hun artistieke en kunsteducatieve vorming, en op wat kunst en kunsteducatie binnen de hedendaagse context ­­­­kan zijn.

Welke (leer)processen zijn onderhevig aan een dominant perspectief en hoe kunnen we dit op artistieke, meerstemmige manieren doorbreken? Hoe kunnen we het leren, en gerelateerde aspecten zoals lesgeven, beoordelen, toelaten, dekoloniseren? Hoe kunnen we (samen)werken en (samen)leren zodat de verschillende stemmen niet alleen gehoord worden maar ook gevoed?

Deze (en andere) vragen worden verkend in een artistiek en praktijkgericht ontwerponderzoek waarbij een collectief van studenten en docenten een vreedzame maar prikkelende en activerende, artistieke ‘guerrilla’-beweging vormt. Het collectief ontwikkelt artistieke strategieën/interventies t.b.v. het dekoloniseren van (leer)processen binnen kunsteducatie en het meerstemmig (samen)werken en (samen)leren, en voert deze uit in verschillende lagen van HKU Beeldende Kunst.

Op deze manier verkennen we in dit onderzoek samen de mogelijkheden van een nieuw model voor een kunsthogeschool – een PLURIVERSITY OF THE ARTS - waarbij procesmatige dekolonisering en meerstemmigheid de basis vormen. Een kunsthogeschool waar studenten zich thuis voelen, er op een optimale manier kunnen studeren en de studie kleurrijker wordt. Waar studenten voorbereid worden op een sterk veranderend en superdivers werkveld en zelf de aanjager van (sociale) verandering binnen dit werkveld kunnen worden.

Looptijd:

september 2023- december 2025

Betrokken medewerkers:

Els Cornelis.
Contact: els.cornelis@hku.nl

Financiering:

Senior Fellow Comeniusbeurs NRO