Minister Dijkgraaf geïnspireerd door AI-workshop op HKU

  • 16 March 2023
Minister Dijkgraaf sprak met studenten en nam deel aan een workshop over Artificial Intelligence (AI) tijdens zijn bezoek aan HKU op 15 maart. De workshop, georganiseerd door tweedejaarsstudenten van HKU Media, is een goed voorbeeld van de vele manieren waarop HKU met creatieve technologie als speerpunt in onderwijs en onderzoek omgaat.
Minister Dijkgraaf geïnspireerd door AI-workshop op HKU

Het doel van deze workshop was het creëren van bewustzijn over de invloed van AI op de creatieve industrie en de wijze waarop studenten het leren te gebruiken in hun werk. Ook werd bediscussieerd of AI kunst kan maken en welke rol het gaat spelen in de toekomst van kunst en cultuur. Dijkgraaf: ‘Onze wereld verandert in razend tempo, wat goed dat jullie als studenten hier zo direct mee omgaan. De kracht van de hand van de maker blijft: die maakt immers keuzes, combineert en creëert. In mijn ogen worden kunst en cultuur in de toekomst alleen maar belangrijker.’

Kompas voor de huidige samenleving

Dijkgraaf nam ruim de tijd voor het bezoek en ging gedreven met HKU-studenten in gesprek. Volgens de minister kan de creatieve kracht die loskomt bij een kunstopleiding als HKU een kompas zijn voor de huidige samenleving. ‘De maatschappij biedt zoveel mogelijkheden dat het soms moeilijk is daarin onze weg te vinden. Juist dat omgaan met het grote onbekende leer je hier. Bovendien kan het out-of-the-box-denken van creatieven deuren openen in elke sector. Daarom zou het mooi zijn als we creatieven niet alleen in de creatieve industrie inzetten, maar op elke plek in de samenleving.'


Collegvoorzitter Heleen Jumelet is verheugd over Dijkgraafs enthousiasme voor wat HKU te bieden heeft: ‘Wij leiden de makers van de toekomst op, zodat zij in de diepte en de breedte hun kunstenaarschap ontwikkelen. Ze leren hun artistieke vaardigheden toepassen in de eigen disciplines en in een veelheid aan sectoren in de samenleving. Het is heel stimulerend dat de minister dat herkent en erkent. Hij vertelde me hoe inspirerend het is dat hij hier in gesprek kan gaan met studenten en medewerkers over onderwijs, praktijkgericht onderzoek en de kracht en noodzaak van kunst en cultuur binnen de samenleving.'