Philippine Hoegen van start als eerste Professional Doctorate kandidaat van HKU

  • 02 juni 2023

Met de Professional Doctorate introduceert het hbo een nieuw leertraject waarmee het de grenzen in de beroepspraktijk wil verleggen. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren te interveniëren in complexe praktijken zoals de energietransitie of de gezondheidszorg. De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA. ´Performing Working´ is een van de eerste Professional Doctorate trajecten, waarbinnen HKU-er Philippine Hoegen een vierjarig onderzoek doet.

Philippine Hoegen van start als eerste Professional Doctorate kandidaat van HKU
Performing Working’ draagt bij aan een beter begrip van de plaats van werk in ons leven, en wat we wel en niet als werk beschouwen. Wat bijvoorbeeld het (onzichtbare) werk van patiënten in een ziekenhuis is, waarom sommige activiteiten werk heten en anderen niet. Naast het opdoen van deze nieuwe kennis, heeft het performatieve onderzoek van Hoegen ook tot doel om nieuwe kunstzinnige methoden te ontwikkelen. Hoegen: “Het is geweldig dat we dit artistiek onderzoek naar werk kunnen doen, juist omdat artistieke methodes in onderzoek het toelaten dat we verschillende vormen van kennis kunnen inzetten en dat we een veelheid aan stemmen kunnen betrekken.” Het draait in dit onderzoek om vragen zoals: wat is werk eigenlijk? En wat is het niet? Hoe kunnen we werken zonder jezelf of je omgeving uit te putten? Wie zijn we als we werken of juist als we worden uitgesloten van werk? En wat gebeurt er als we de term ‘werk’ gaan gebruiken voor activiteiten die normaal niet als werk worden gezien, bijvoorbeeld voor ziek zijn.

Aan de pilot Professional Doctorate in het domein Kunst + Creatief doen vijftien hogescholen mee die hoger onderwijs in de kunsten en creatieve sector aanbieden. Zij zullen in de komende jaren 34 kandidaten begeleiden om via artistiek en ontwerpend onderzoek hun doctoraat te halen. Er is in het PD programma ruimte voor alle artistieke en ontwerpdisciplines, waarbij de doelstelling is om met hoogwaardig onderzoek innovaties in de eigen discipline te realiseren, om door middel van artistieke en/of ontwerpinterventies praktijken in andere sectoren - zoals de zorg, het onderwijs of natuur en milieu - te vernieuwen en verbeteren, en bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken.

Eigen doctoraatstraject voor hogescholen

Het Professional Doctorate is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD, maar heeft een ander karakter en een andere internationaal erkende titel: PD. Een promotietraject bij een universiteit leidt op tot een professionele onderzoeker, terwijl het professional doctorate in het hbo opleidt tot een onderzoekende professional. Het PD-programma wordt nauw verbonden met het hbo-onderwijs. Doel is dat hbo bachelor- en masterstudenten de vruchten plukken van het onderzoek van PD-kandidaten naar de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Daarmee is de introductie van de professional doctorate ook een investering in de bredere aansluiting van het hbo op de arbeidsmarkt.