Positieve beoordeling voor de HKU master Kunsteducatie

  • 07 November 2023
De tweejarige Master Education in Arts (MEd) aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) heeft een uitstekend visitatierapport van een onafhankelijk auditpanel ontvangen. Het panel trof een stevige opleiding met duidelijk eigen visie op kunsteducatie aan en waardeerde de open gesprekken met gepassioneerde en betrokken docenten en studenten.
Positieve beoordeling voor de HKU master Kunsteducatie
Deze visitatie benadrukt de hoge kwaliteit en doeltreffendheid van de opleiding in haar missie om onderwijsprofessionals te ondersteunen bij het realiseren van creatieve innovaties in het kunstonderwijs en door de kunst in de rest van het onderwijs.

Studenten geven studie zelf vorm

Binnen de MEd krijgen studenten de vrijheid om op masterniveau hun eigen leerpad vorm te geven. Hierbij ligt sterk de nadruk op een ‘creative mindset’, maakprocessen en ludodidactiek.

Het programma van de MEd biedt bovendien een flexibele structuur aan waarbij persoonlijke leervragen van studenten centraal staan. De intensives (korte reeksen van intensieve en inhoudelijk uitdagende bijeenkomsten) bieden studenten de mogelijkheid om verschillende aspecten van het vakgebied te belichten.

Betrokken docenten en open feedbackcultuur

De opleiding wordt verzorgd door betrokken docenten met uitgebreide expertise in het brede domein van kunsteducatie. De sterke inzet op professionalisering van de docenten en het reflectieve vermogen dat daarbij komt kijken wordt hoog gewaardeerd.

Er heerst een positieve en open feedbackcultuur bij deze opleiding. Hierdoor tonen zich continu verbeteringen, resulterend in een zeer positieve kwaliteitsborging. Het panel vindt dat de opleiding hier trots op kan zijn!

Student staat altijd centraal

Het panel waardeert de transparante, valide en betrouwbare toetsvisie van de opleiding, waarbij het proces van de student écht centraal staat. De Master kunsteducatie loopt hiermee voorop in toetssystematiek.

Studenten tonen met hun eindwerken de beoogde leerresultaten op masterniveau aan. Het panel waardeert de authentieke opdrachten en ziet de maatschappelijke relevantie van de eindproducten. Studenten zijn enthousiast over de toegevoegde waarde van deze opleiding en het werkveld is zeer tevreden over het niveau van de alumni.

Verrijking voor het kunsteducatieve veld

Het auditpanel prijst de opleiding voor het volledig waarmaken van haar ambities, ondersteund door een goed gestructureerd programma en deskundige docenten.

HKU is trots op dit prachtige resultaat en zet zich in om de opleiding te blijven verbeteren en de kwaliteit van het kunsteducatieve veld te verrijken.

-------
De Master Kunstecducatie is toegankelijk voor onderwijsprofessionals (met hbo-achtergrond) en een ambitie om te innoveren in het kunstonderwijs. Kijkend door de lens van kunst ziet een MED’er handvatten om het onderwijs te verrijken. Naast het innoveren in het kunstonderwijs wil deze opleiding ook innoveren door de kunst in het onderwijs.

Lees hier meer over deze opleiding

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met studieleider Suzan Lutke.