HKU versterkt onderzoek en onderwijs met nieuw lectoraat

  • 10 oktober 2023
In januari gaat op HKU een nieuw lectoraat van start: het Lectoraat Creatieve Maakprocessen en Technologie. In de woorden van Nick Degens, de nieuwe lector die het lectoraat zal leiden: 'Een fantastische mogelijkheid om interactieve technologie in te zetten om het leven van mensen te verbeteren.'
HKU creëert met kunstonderwijs en praktijkgericht onderzoek de beste voorbereiding van de student op een loopbaan als kunstenaar met impact op mens en samenleving. Ons artistiek en praktijkgericht onderzoek en de lectoraten zijn innig verbonden met het onderwijs en het werkveld. Het nieuwe Lectoraat Creatieve Maakprocessen en Technologie bouwt hierop voort.

Het nieuwe lectoraat richt zich op een actueel en urgent thema, namelijk de mogelijkheden van creatieve technologie om vanuit artisticiteit én vanuit de toepassing verbindingen te leggen die voor meer betekenis en zingeving zorgen voor de kunsten, mens en maatschappij. Nick Degens heeft in zijn huidige rol als lector User-Centered Design aan de Hanzehogeschool Groningen, de juiste kennis, ervaring en netwerk om van het nieuwe lectoraat een succes te maken. Degens: 'Al jaren ben ik geïnteresseerd in de mogelijkheden van digitale (speelse) technologie; deels om te begrijpen hoe het gebruikt kan worden om het leven van een individu te verbeteren, maar vooral om te begrijpen hoe het impact kan hebben op de maatschappij als geheel. Dit lectoraat biedt een fantastische mogelijkheid om met studenten en werkveld verder te verkennen hoe interactieve technologie gebruikt kan worden om het leven van mensen beter te maken.'
Heleen Jumelet, voorzitter College van Bestuur HKU: 'We zijn blij met de komst van Nick op dit uiterst actuele thema! Met dit lectoraat krijgt de urgentie en de creativiteit van en met nieuwe technologieën in de kunst en cultuur een boost. Deze past in de rijke traditie van HKU op het vlak van creatieve technologie. Nick is een inspirator en verbinder. Niet alleen studenten en collega’s binnen HKU, maar ook in de regio en collega’s elders worden uitgenodigd mee te bouwen aan verdere kennisontwikkeling en toepassing van creatieve technologie. Met een ethisch verantwoord en kritisch oog voor mogelijkheden en grenzen.'

Lectoraat Creatieve Maakprocessen en Technologie

Digitalisering van de samenleving heeft een grote impact op werk en leven. Dat geldt zeker voor de kunsten, waar de grenzen vervagen tussen fysieke, digitale en virtuele werelden en deze daardoor op andere manier met elkaar interacteren. In het lectoraat is aandacht voor de kansen die technologie biedt in (interdisciplinaire) maakprocessen én ruimte voor een kritische houding ten aanzien van de rol en de betekenis van technologie. Maar dat gebeurt niet zomaar. 'Om tot blijvende impact te komen is het cruciaal om verder te kijken dan alleen praktijkgericht onderzoek; verbinding, samenwerking, eigenaarschap, strategie en visie zijn essentiële randvoorwaarden voor succes,' aldus Nick Degens.
Onderwerpen waar het lectoraat zich op zal richten zijn onderzoek en ontwikkeling van ‘labs’ als experimentele technologische ecosystemen voor makers en allerlei toepassingsgebieden. Daarnaast is de impact van technologische ontwikkelingen op maakprocessen op onderwijsdidactiek en het lerend vermogen van kunstenaars en creatief technologen een belangrijk thema. Ook wordt het HKU Artistic eXpanded Reality Lab (AXRLab) ontwikkeld, waarin state-of-the-art XR-technologieën worden gecombineerd en interdisciplinaire teams in fysiek-virtuele omgevingen gezamenlijk onderzoek kunnen doen.