HKU College krijgt nieuwe naam: HKU Creative Transformation

  • 31 mei 2021
Onze jongste school, HKU College, krijgt een nieuwe naam. Vanaf nu heet deze HKU Creative Transformation.
HKU College krijgt nieuwe naam: HKU Creative Transformation
Volgens Agnes Willenborg, directeur van HKU Creative Transformation, omschrijft de nieuwe naam precies waarvoor de school opleidt. ‘Creative Transformation geeft aan dat we door de inzet van creativiteit tot blijvende verandering kunnen komen. Dat besef is de laatste jaren maatschappijbreed geland.'

Doorlopende verandering

De naamsverandering is het resultaat van vele ronde tafels, brainstorms met studenten en docenten, flappen op de gang (in pre-coronatijd) en het bekijken van studies bij collega-kunsthogescholen. ‘Het in gang zetten van doorlopende verandering bleef centraal staan,’ legt Agnes uit. ‘Het begrip transformation drukt dat precies uit en is daarom heel bewust gekozen. Waar we bij de bachelor voor innovation gaan – vandaar de naam van de bachelor: Design for Change and Innovation – kiezen we voor de school als geheel voor het meer overkoepelende transformation als kernbegrip.’

De drie opleidingen van HKU Creative Transformation hebben hetzelfde doel: studenten afleveren die met hun creativiteit transformaties op gang brengen. Agnes: ‘Het gaat daarbij niet zozeer om het eigen makerschap, maar om het regisserend ontwerperschap. Onze studenten moeten in staat zijn al ontwerpend de regie te voeren over complexe veranderingsprocessen. Daarom leren ze vanaf het begin hoe ze verschillende partijen – burgers, instellingen, bedrijven, experts, andere creatieven – actief kunnen betrekken bij een domeinoverstijgend ontwerpproces.’

Lees hier meer over de opleidingen van HKU Creative Transformation.