Nieuwe studieleider MA Scenography: Ariane Trümper

  • 26 January 2021
Ariane Trümper is de nieuwe studieleider van de MA Scenography (HKU Theater).
Nieuwe studieleider MA Scenography: Ariane Trümper

Ariane Trümper is de nieuwe studieleider van de MA Scenography (HKU Theater). Zij is sinds 2015 tutor bij deze masteropleiding, die voor haar dan ook geen geheimen meer kent. Op 1 februari neemt Ariane het stokje over van Henny Dörr, die als docent aan de opleiding verbonden blijft.​

Voor het geven van structuur aan het programma heeft zij een duidelijk beeld voor ogen. Ze wil zorgen voor een inspirerende leeromgeving waar HKU-studenten elkaar en het werkveld ontmoeten. Als specifieke thema’s komen bijvoorbeeld ‘artistic knowledge’ en ‘sustainabilty’ naar voren. Ariane: ‘Ik ben benieuwd hoe we dergelijke thema’s in onze projecten kunnen onderzoeken. Onze huidige wereld is verbonden aan een systeem dat we de afgelopen eeuwen hebben opgetuigd. Hoe positioneren we onszelf in dat totaalplaatje? Scenografie van nu onderzoekt hoe werelden met elkaar verbonden zijn en kan door performatieve ingrepen een blik onthullen op andere werkelijkheden.’

In welke richting dirigeert Ariane de opleiding? ‘De opleiding heeft natuurlijk al een duidelijke richting en signatuur. Wat ik meebreng, is wie ik als kunstenaar ben. Werken vanuit een transdisciplinaire benadering is voor mij heel belangrijk, dus dat zal ik nog meer benadrukken. Verder denk ik dat we goed moeten kijken naar de deuren die digitale media en andere technologie kunnen openen. Die kunnen ons inzicht geven in het bereik van scenografie. De wereld die een scenograaf schept, is meer dan de som van de objecten daarin. Het is een universum van ideeën en gevoelens die een relatie met elkaar aangaan. Een scenograaf kan de sfeer van een ruimte creëren, jou de ruimte laten voelen in plaats van hem letterlijk te laten zien.’


OVER ARIANE TRÜMPER

Scenograaf en media-kunstenaar die in Berlijn fashion design studeerde en in Groningen (2014) haar Master of Fine Arts Scenography behaalde. Ze werkte vervolgens in Duitsland en Frankrijk in de theater- en filmwereld. Sinds 2015 exposeert zij eigen werk op het snijvlak van beeldende kunst en performance design.

foto: Sarah Hohmann