Master ScenographyDe studie

Master Scenography

Over de studie

Opleiding
Master of Arts in Fine Art and Design
Vorm
Voltijd
School
Theater
Graad
Master of Arts
Duur
2 jaar
ECTS
120
Type
Master
Taal
Engels
CROHO-code
49114
Locatie(s)
Pastoe Fabriek
E-mail
sz@hku.nl

Welkom bij de Master of Scenography

Read this page in English


Wanneer je als student van HKU Theater kiest voor de specialisatie Scenography van de Master of Arts in Fine Art and Design, leer je hoe je elke omgeving kunt transformeren in een theatersetting. Daartoe begeleiden en stimuleren we je bij het ontwikkelen van je creatieve en intellectuele vermogens.

"Scenografie gaat niet alleen om het creëren en presenteren van beelden aan een publiek; het gaat om de beleving en betrokkenheid van dat publiek. Het is tegelijk een zintuiglijke en een intellectuele ervaring, zowel een emotionele als een rationele." (McKinney, Joslin (2009). The Cambridge Introduction to Scenography. Cambridge: Cambridge University Press)

Master of Scenography in het kort

 • Internationale context
 • Helder curriculum, opgezet rond maken, denken en delen van werk
 • Sleutelbegrippen: context, disciplinariteit, onderzoek en zelfsturing
 • Open en inclusieve leeromgeving
 • Integrale benadering van maken en denken, van theorie en praktijk
 • Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling aan de hand van eigen studiowerk
 • Samenwerken in projecten en workshops
 • Sterke focus op scenografische praktijk door performativiteit van materiaal, licht & geluid, en diversiteit aan technologische tools en media
 • Geweldige studio voor samenwerking als community, en volop gebruik van performatieve ruimtes en black boxes

Wanneer is de Master of Scenography echt iets voor jou?

Ben je als beeldend kunstenaar, theaterontwerper, theatermaker of regisseur, performance-designer, visueel dramaturg, multimedia-kunstenaar, architect, ruimtelijk ontwerper of misschien als evenementencurator betrokken bij een vorm van scenografische kunst in de praktijk? Of zou je dat graag willen zijn? En wil je je werk graag door onderzoek en praktijk verder ontwikkelen? Bij de master Scenography van HKU Theater is dat precies wat je doet: werken, denken en delen.

De opleiding is enerzijds bedoeld voor studenten die hun bachelor hebben gehaald en die in staat zijn zelfstandig onderzoek te verrichten in een brede context, en anderzijds voor kunstenaars die al jaren werkzaam zijn op bachelor-niveau. De studie biedt conceptuele verdieping en verbreding van professionele vaardigheden, en kaders voor onderzoek. Uiteindelijk kun je kritisch reflecteren op de processen van je artistieke productie, en kun je die contextualiseren en presenteren.

Waarom de Master of Scenography bij HKU?

Het MA-programma Scenography aan de HKU biedt studenten en alumni een sterk, open netwerk voor uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen. Het netwerk omvat een breed scala culturele partners in Utrecht en in het buitenland. Het masterprogramma participeert in een internationaal netwerk van partners, waaronder Prague Quadrennial, het grootste scenografische evenement ter wereld, waar eigentijds werk wordt getoond in diverse disciplines en genres op het vlak van performance-design.

De Master of Scenography heeft dynamische samenwerkingsrelaties met Het Huis, Spring Performing Arts Festival, Platform-Scenography en de afdeling Theaterwetenschap van de Universiteit Utrecht. Onderzoek in het kader van het MA-programma Scenography wordt ondersteund door het lectoraat Performatieve Maakprocessen van HKU. We onderhouden een sterke relatie met oud-studenten en een groot aantal theatermakers en theatercollectieven. Ons werk speelt zich af in een sterke leergemeenschap die zich uitstrekt tot ver buiten de grenzen van de school.

Master ScenographyWat leer je
Master Scenography

Wat leer je bij ons

Artistiek onderzoek, grondige kennisverwerving en reflectie vormen de uitgangspunten van deze opleiding. Het curriculum stoelt op ontmoetingen met professionele theatermakers in diverse artistieke werkvelden – via workshops, groepsprojecten, rondetafels, theoriestudie en excursies.

Het master-programma biedt volop ruimte om je werk en/of artistieke uitingen tot zijn recht te laten komen. De samenhang tussen de diverse disciplines wordt versterkt door het artistiek onderzoek dat je doet om je eigen werk verder te brengen (onderzoek in zowel praktische als theoretische zin) en je artistieke systeem te ontwikkelen (reflectie). Onderzoek doe je naar en binnen het artistieke werk, in vier fases van onderzoek en ontwikkeling:

 • spel en experiment
 • verzamelen van betekenisvol materiaal
 • formuleren van het artistieke systeem
 • communicatie en presentatie van de onderzoeksresultaten

Je verkent nieuwe benaderingen, concepten, contexten en verschillende vormen van (re)presentatie (performatief, narratief, context-responsief, interactief, generatief) door zowel maken als kritische reflectie, en door verschillende manieren van delen.

Docenten

Je maakt ook kennis met een aantal internationale prominenten op het gebied van onderzoek en praktijk binnen de hedendaagse scenografie, zoals Dorita Hannah, Thea Brezjek, Sodja Lotker en diverse anderen.

Master ScenographyWat maak je
Master Scenography

Wat maak je bij ons

Bekijk het afstudeerwerk van onze studenten

Lichting 2023
Lichting 2022
Lichting 2021
Lichting 2020

Aan het werk!

De opleiding biedt je alle mogelijkheden om hoogwaardige kennis en kunde te verwerven in wetenschappelijke disciplines en de professionele theaterpraktijk.

Met zijn/haar ondernemende en onderzoekende instelling onderscheidt de scenograaf zich als iemand die buiten de gebaande paden treedt en maatschappelijke waarde creëert; iemand die om kan gaan met onzekerheid, alert en responsief is, creatief en tegendraads. Als theatraal vormgever of performance-designer kan de scenograaf een essentiële bijdrage leveren aan de hedendaagse performancepraktijk. Na je afstuderen kun je kiezen voor een loopbaan in de scenografische beroepspraktijk en/of je richten op artistiek onderzoek in een meer academische context.

Master ScenographyActueel
Master Scenography

Wat speelt er

Master ScenographyAanmelden en toelating
Master Scenography

Aanmelden en toelating

Toelatingsdata 2024

Zodra je je hebt aangemeld, ontvang je een toelatingsopdracht en instructies om deze opdracht te uploaden.

De deadlines voor het uploaden van jouw toelatingsdocumenten zijn:
 • 7 januari 2024
 • 25 februari 2024
 • 21 april 2024

Is er nog plek?

Je kunt je voor het studiejaar 2024-2025 niet meer aanmelden voor de opleiding MA Scenography. Vanaf 1 oktober kun je je aanmelden voor studiejaar 2025-2026.

Vooropleiding

De opleiding is enerzijds bedoeld voor studenten die hun bachelor hebben gehaald en die in staat zijn zelfstandig onderzoek te verrichten in een brede context, en anderzijds voor kunstenaars die al jaren werkzaam zijn op bachelor-niveau. De studie biedt conceptuele verdieping en verbreding van professionele vaardigheden, en kaders voor onderzoek.

Studielink

Je meld je eerst met je DigiD aan via Studielink

Selectie

Na je aanmelding ontvang je een opdracht en uploadinstructies. Ook vragen we je om je portfolio te uploaden.

Toelating

Op basis van jouw ingeleverde documenten word je al of niet uitgenodigd voor een toelatingsinterview.

De uitslag van je toelating wordt per e-mail gecommuniceerd binnen twee weken na het interview.

Studiekosten

HKU kent verschillende collegegeldtarieven: wettelijk en instellingscollegegeld. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.

Wil je weten wat je straks moet betalen? Raadpleeg onze Collegegeldwizard!

 • Een laptop of computer is essentieel.