Studiekosten

Het hangt van je persoonlijke situatie af hoeveel collegegeld je betaald. Lees meer hierover of bereken direct de hoogte van jouw collegegeld met onze Collegegeld Calculator.

Collegegeld

Er zijn twee soorten collegegeld: het wettelijke collegegeld en het instellingscollegegeld. De overheid bepaalt elk jaar hoe hoog het wettelijk collegegeld is. HKU bepaalt hoe hoog het instellingscollegegeld is. Het hangt van je persoonlijke situatie af of je wettelijk of instellingscollegegeld betaalt.

Wettelijk collegegeld 

De wettelijke hoogte van het collegegeld voor studiejaar 2020-2021 is € 2.143. Dit bedrag geldt alleen als je uit Nederland komt, een ander land uit de Europese Economische Ruimte (EER*), Zwitserland of Suriname. Ook geldt dit tarief voor studenten die voldoen aan de nationaliteitscriteria van WSF 2000.

*EER-landen zijn: de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

Instellingscollegegeld

Het instellingstarief is hoger dan het wettelijke tarief. Het kan voor komen dat het instellingscollegegeldtarief voor niet-EER studenten flink gaat stijgen. Dit komt door wettelijke veranderingen. Wij houden je via deze pagina op de hoogte als dat gebeurt.

Collegegeld Calculator

Bereken de hoogte van jouw collegegeld met de Collegegeld Calculator. Beantwoord de vragen, en ontdek jouw uitkomst. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitkomst van de calculator.