Master Interior ArchitectureDe studie

Master Interior Architecture

Over de studie

Opleiding
Master Interior Architecture
Vorm
Voltijd
School
Design
Graad
Master of Interior Architecture
Duur
2 jaar
ECTS
120
Type
Master
Taal
Nederlands
CROHO-code
49238
Locatie(s)
IBB-laan
E-mail
sz@hku.nl

Welkom bij de Master Interior Architecture

Als interieurarchitect bouw je aan ruimten die ‘iets teweegbrengen’. Tijdens deze tweejarige Master Interior Architecture (HKU MIA) word je opgeleid tot interieurarchitect. Je leert hoe je creatief, communicatief en onderzoekend te werk gaat en vind jouw eigen positie in het werkveld. Je weet gebruikers te betrekken in ontwerpprocessen en ontwikkelt onderzoeksmethoden om de beleving van ruimten mee te nemen in het resultaat.

Deze drie thema’s staan in HKU MIA centraal:
 • ‘Human centered’ ontwerpen
 • Onderzoekend ontwerpen
 • Ontwerpen in een professionele context

In het kort

 • Tweejarige masterstudie
 • Ontwikkel jezelf tot de interieurarchitect van morgen
 • Kennismaken met verschillende benaderingen van ontwerpen
 • Werken met uiteenlopende technologieën, technieken, materialen en beeldende middelen
 • Experimenteren in werkplaatsen
 • Vrijheid om je eigen weg als ontwerper te vinden
 • Midden in de samenleving
 • Afwisselend individueel werken, samenwerken en werken met externen in projecten
 • Onderzoeken en maken horen bij elkaar
 • Je combineert studeren met werken in de beroepspraktijk (2-3 dagen per week)
 • Studiedagen: dinsdag- en donderdagavond van 18 - 22 uur, vrijdag van 9 - 16 uur
 • Studielast: naast de lesuren besteed je ongeveer 3 dagdelen per week aan zelfstudie

Wanneer is de Master Interior Architecture echt iets voor jou?

Deze studie is zéker iets voor jou als je:
 • Een bachelordiploma ruimtelijk ontwerp of vormgeving, een hbo- of TU-opleiding bouwkunde met architectuur als specialisatie of een andere ontwerpopleiding hebt
 • Een eigen visie wil ontwikkelen op ruimtelijke vraagstellingen en die visie wil integreren in ontwerpprocessen
 • Jouw creatieve manier van werken wil verdiepen en je werkterrein verbreden
 • Geïnteresseerd bent in wat er speelt in de maatschappij en uitdaging zoekt om als ruimtelijk ontwerper een betekenisvolle bijdrage te leveren
Lijkt het je wat? Dan kun jij je aanmelden. Er is wel een strenge selectie voor deze studie. Daar lees je later op deze pagina meer over.

Pre-master Interieurarchitectuur

De pre-master Interieurarchitectuur is geschikt voor kandidaten die zeer geïnteresseerd zijn in de Master Interior Architecture, maar nog net niet voldoende thuis zijn in het ruimtelijk ontwerpen en in ontwerpmethodiek of in de bouwkunde en in visuele presentaties.

Lees meer over de pre-master Interieurarchitectuur.

Waarom de Master Interior Architecture bij HKU?

 • In goed geoutilleerde werkplaatsen kun je aan de slag met uiteenlopende technieken en technologieën die ontwerpers van de toekomst tot hun beschikking hebben. De ene keer om iets machinaals uit te voeren, de andere keer om te experimenteren. Wanneer zijn materialen, technieken, digitale middelen interessant voor ontwerpers? In de ateliers ben je met je eigen werk bezig. Je ontmoet er ook andere studenten, laat door hun werk en de werkbesprekingen verrassen en inspireren.

 • Ontwerpers zijn niet in één hokje te vangen. We omarmen diversiteit in werk en in werkwijzen. Rode draad in het werken van ruimtelijk ontwerpers en interieurarchitecten is dat ze zich bezighouden met de wereld en alles wat daarin gebeurt. Ontwerpers denken daarover na, verwonderen zich, en vragen zich af of het ook anders kan. Ze experimenteren, gebruiken hun vondsten, onderzoeken al makend, ontwikkelen methoden en een eigen manier van werken. Met hun beeldend werk en tastbare ruimtelijke resultaten laten ze zien hoe hun persoonlijke kijk op de wereld en het vraagstuk is. Op masterniveau is de overdraagbaarheid van je inzichten en ervaringen extra van belang.

 • HKU Design biedt kunstonderwijs. Dat betekent dat er alle ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en groei van je artistieke kwaliteiten. Gaandeweg de studie leer je jezelf te positioneren. Door de regelmatige werkbesprekingen en ontwikkelgesprekken vorm je een steeds scherper beeld van jouw ontwerperschap en waar je kracht zit. Er is niet een vastomlijnde beschrijving van het beroep van een ruimtelijk ontwerper/ interieurarchitect.
 • Je ontmoet alumni en gastdocenten en werkt regelmatig aan vraagstukken en projecten met externe partijen uit allerlei sectoren. Denk aan de zorg, het onderwijs, het erfgoed, de retail of de publieke ruimte. De creatieve industrie vraagt om wendbaarheid en het articuleren van een eigen manier van werken. Die kwaliteiten krijgen hun waarde in het werken met externen. Tot na je studie kun je terecht bij het Expertisecentrum Creatief Ondernemerschap.

Studie in Cijfers

Weten hoe de Master Interior Architecture scoort in vergelijking met andere studies?

Ga naar Studie in Cijfers

Master Interior ArchitectureWat leer je
Master Interior Architecture

Wat leer je bij ons?

Tijdens deze tweejarige, Nederlandstalige master ontwikkel je jezelf als interieurarchitect. Met jouw eigen manier van maken, onderzoeken en samenwerken. Zo leer je te bouwen aan ruimten ‘die van betekenis zijn’.

Je leert als interieurarchitect:
 • Onderzoeken en onderbouwen
 • Ontwerpen en uitvoeren
 • Communiceren en presenteren
 • Innoveren en ondernemen

De studie

Tijdens de studie ga je met jouw eigen ontwerpmethodes aan de slag in realistische projecten. Samen met opdrachtgevers, gebruikers en andere belanghebbenden zoek je naar passende en vernieuwende ontwerpoplossingen. Dat kan bijvoorbeeld een definitief ontwerp zijn, maar ook adviezen over betere of andere inzet van de ruimte.

De ontwerpvraagstukken betreffen actuele maatschappelijke thema’s waar innovatieve ontwerp-oplossingen en een nieuwe kijk gewenst zijn. Het gaat om ruimtelijke ontwerpuitdagingen met een complexiteit die past bij het onderzoekende en probleemoplossende vermogen van een masterstudent.

Ter ondersteuning van het werken aan realistische ontwerpopgaven en van de ontwikkeling van een ontwerphouding biedt het MIA-programma diverse labs en programmaonderdelen waarin experiment, techniek, research, reflectie en de relatie met de praktijk centraal staat.

Een deel van je studie werk je in de beroepspraktijk. In een ontwerpstudio, architectenbureau of andere werkomgeving die aansluit bij hoe jij je wilt ontwikkelen in de interieurarchitectuur.

Graad Master of Interior Architecture

Na het afronden van deze studie krijg je de graad Master of Interior Architecture.

Studieverloop

Semester 1

In een Introduction Lab, Exploration Lab, Research Lab en het Spatial Intervention Lab, staan een realistische opgave in een gegeven context en met gegeven ruimtelijke kaders centraal. Elk lab raakt een specifieke houding van het ontwerperschap.

Semester 2

Er zijn twee blokken met een opgave in een specifieke sector. In Design & Proces doorloop je het volledige ontwerpproces van onderzoek tot definitief ontwerp.

Semester 3

Dit semester heeft een gelijke opzet als semester 1. Met het verschil dat je je onderzoekend gaat voorbereiden op een eigen vraag- en opdrachtstelling. De thema’s, opgaven en ruimtelijke kaders bepaal je zelf.

Semester 4

In dit semester werk je aan jouw Final project: een ruimtelijke ontwerpopdracht in samenwerking met relevante stakeholders. Je schrijft over jouw research en bespreekt je werk en werkwijze met een deskundig publiek tijdens een event.
Master Interior ArchitectureWat maak je
Master Interior Architecture

Wat maak je bij ons?

Aan het werk!

Na deze opleiding krijg je de titel Master of Interior Architecture (MIA). Je kunt aan de slag als zelfstandig ontwerper of gaan werken in een ontwerpstudio of (interieur)architectenbureau. Afgestudeerden hebben een goede aansluiting op de huidige arbeidsmarkt. Die vraagt om ontwerpers die breed inzetbaar zijn op zowel ondernemend, ontwerpend, samenwerkend en technisch vlak. Het creatieve werkveld is altijd in ontwikkeling. Er ontstaan steeds nieuwe rollen, technieken en activiteiten. Je blijft ook na je studie leergierig. Omdat je je ontwerpende en onderzoekende kwaliteiten kunt inzetten ben je waardevol voor veel maatschappelijke sectoren. Daarmee kun je ook je eigen werkveld creëren.

Master Interior ArchitectureActueel
Master Interior Architecture

Wat speelt er

Master Interior ArchitectureAanmelden en toelating
Master Interior Architecture

Aanmelden en toelating

Je kunt toelating doen voor deze studie als:
 • je de bacheloropleiding interieurarchitectuur hebt afgerond
 • een afgeronde hbo- of TU-opleiding bouwkunde met specialisatie architectuur hebt
 • je een afgeronde ontwerpopleiding aan een technische universiteit of een kunstacademie hebt en relevante werkervaring in het ruimtelijk ontwerp hebt
 • je door veel ontwerpervaring aantoonbaar op HBO-niveau in het ruimtelijk ontwerp-werkveld opereert
 • je bereid bent een schakelprogramma te volgen, als je kennis op technisch, artistiek of conceptueel vlak niet voldoet

Zo werkt de selectie

Tijdens de selectieprocedure kijken we je naar jouw portfolio en werk en toetsen we je op reeds aanwezige kennis en vaardigheden die je mag verwachten van een allround, integraal werkende interieurarchitect. Ook wordt in een gesprek onderzocht in hoeverre de opzet van de opleiding aansluit bij jouw verwachtingen.
We beoordelen je beeldende en creatieve vermogens, je onderzoekende houding, je technische vaardigheden, je motivatie voor de studie en affiniteit met het vakgebied en het werkveld.

In het gesprek gaan we dieper in op hoe je je zou willen ontwikkelen binnen het vakgebied van de interieurarchitectuur. Het kan gaan over je ervaringen met ruimtelijk ontwerpen, je artistiek beeldend vermogen, je onderzoekende skills, je technische kennis en ontwerpmethodiek. Op basis van je portfolio en het gesprek geeft de commissie advies aan de opleiding over de mogelijkheden om je competenties verder te ontwikkelen tot interieurarchitect.

Schakelprogramma

Studenten die niet aan de toelatingseisen voldoen, kunnen eventueel een schakelprogramma volgen.

Lees meer over de pre-master Interieurarchitectuur

Belangrijke data

Er zijn toelatingen gepland op:

14 december 2023
7 maart 2024
4 april 2024
7 mei 2024
30 mei 2024

Nadat je de toelatingsopdracht hebt ingeleverd, word je ingedeeld op de eerste volgende beschikbare toelatingsdatum. Na een positieve beoordeling van de opdracht, ontvang je een uitnodiging voor het toelatingsgesprek.

Is er nog plek?

Je kunt je vanaf 1 oktober aanmelden voor de opleiding Master Interior Architecture voor het studiejaar 2024-2025. Houd er rekening mee dat aanmeldingen die na 15 januari binnenkomen alleen een plek kunnen krijgen op basis van beschikbaarheid. Het kan dus gebeuren dat de opleiding toch opeens vol zit.

Selectieprocedure

Aanmelding

Meld je met je DigiD aan via Studielink

Je ontvangt na je aanmelding een e-mail van HKU met informatie over de verdere procedure.

Selectie

De selectie voor deze opleiding bestaat uit twee onderdelen: toelatingsopdrachten en een toelatingsgesprek. De toelatingsopdrachten bestaan uit een portfolio, cv en essay. Op basis hiervan beslist de toelatingscommissie of je wordt uitgenodigd voor het online toelatingsgesprek.

Toelatingsgesprek

Tijdens het toelatingsgesprek willen we graag met jou in gesprek over jouw kwaliteiten, doelstellingen en ambities aan de hand van je portfolio en je essay.

Uitslag

Je ontvangt binnen twee weken de uitslag per mail. Je kan worden toegelaten, afgewezen of advies krijgen de premaster Interieurarchitectuur te gaan volgen.

Studiekosten

HKU kent verschillende collegegeldtarieven: wettelijk en instellingscollegegeld. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.

Wil je weten wat je straks moet betalen? Raadpleeg onze Collegegeldwizard!
 • De bijkomende kosten zijn per student verschillend. Een laptop of computer met bijbehorende software zoals Adobe Creative Cloud (met korting verkrijgbaar via Surfspot) is essentieel tijdens je studie. Bij HKU wordt vooral met Apple gewerkt. Het is handig als je ook een Apple laptop hebt, maar dat is zeker geen vereiste. Verder zijn er een aantal aanraders: het is handig om een Museumkaart en een HKU Cultuurpas aan te schaffen. Daarnaast bepalen de materialen waarmee je werkt en het al dan niet deelnemen aan (buitenlandse) excursies de extra kosten tijdens je studie.

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact