Beter met architectuur

Rick de Kwaadsteniet

Als ruimtelijk ontwerper wilde Rick met zijn afstudeerwerk iets betekenen voor mensen in de psychiatrische zorg.

Het werk

Nederland heeft zo zijn eigen opvattingen over architecturale kaders (budgetten) en beleid op het gebied van psychiatrische zorg. Het aantal mensen met een zware depressie en bijkomende zelfdodingen in Nederland blijkt jaarlijks drastisch te stijgen. Tijdens de coronacrisis zullen deze cijfers naar verwachting alleen maar toenemen. Hieruit blijkt dat het thema te weinig wordt geagendeerd in de samenleving, patiënten als laatste worden meegenomen in het ontwerpproces en dat het aanbod en de ruimtelijke middelen voor zorg bij deze ziekte niet voor handen zijn.

Als ruimtelijk ontwerper ging ik de uitdaging aan om iets te kunnen betekenen voor dit complexe thema en deze interessante doelgroep. Op basis van verschillende onderzoeken en gesprekken met ervaringsdeskundigen heb ik een aantal generieke kern- en randvoorwaarden ontwikkeld. Deze kunnen als basis dienen voor de toekomst van de algemene psychiatrie. Denk aan vormen van veiligheid, geborgenheid, vrijheid en prikkels. Maar ook aan verschillende behandelmethodieken en inpassing van natuur en natuurlijke elementen. Als deze voorwaarden als uitgangspunt worden gebruikt in een psychiatrische zorgomgeving, ontstaat er een zogeheten healing environment, waarbij de wensen en het herstel van de patiënt centraal komen te staan.

Wil je nog meer studentenwerk bekijken? Je vindt de hele lichting 2020 van HKU Design op design.hkuexposure.nl

De maker