De Schoolstraat

Een ruimtelijke oplossing voor het vergroten van kansengelijkheid.

Het Werk

De school wordt geopend voor de buurt en de omgeving, door een zachte overgang te creëren van de openbare ruimte naar het schoolgebouw. De traditionele benadering van het schoolgebouw verdwijnt, waardoor het een plek wordt voor interactie, zelfontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Door de omgeving te verbinden met de school en zowel het plein als de school te activeren, ontstaat een plek waar kinderen en omwonenden in alle veiligheid kunnen samenkomen.

De Maker

Marieke Pouw: 'Mijn werk kenmerkt zich door een ruimtelijke bijdrage te leveren aan complexe maatschappelijke vraagstukken, door een ontwerp te maken vanuit een positieve invalshoek. Zonder afbreuk te doen aan het betreffende thema, onderscheid ik mij door het gebruik van een lichte en luchtige toon, in combinatie met een herkenbare illustratieve signatuur.'