Ruimtelijke en sociale kwaliteit van inbreidingsplekken

Daimy de Jong

In haar afstudeeronderzoek ontwikkelde Daimy de Jong ruimtelijke eigenschappen die de sociale kwaliteit van inbreidingsplekken kunnen versterken.

De woningnood die de laatste jaren in Nederland is ontstaan, is naast de Randstad nu ook in de kleinere steden voelbaar. Door de aanhoudende vraag naar nieuwe woningen herrijzen diverse inbreidingsopgaven in kleine gemeenten. Zo is in Zutphen het oude bedrijfsterrein De Mars, pal achter het treinstation, aan het transformeren tot het nieuwe woonmilieu Noorderhaven. Een significante inbreidingsopgave voor de historische Hanzestad.

Het werk

Inbreidingsopgaven zijn bij voorbaat complex van aard. Binnenstedelijke plannen hebben te kampen met bestaande bebouwing en een hoge dichtheid. Dit is ook zichtbaar in de inbreidingsopgave in Zutphen. De ligging en de hoogstedelijke uitstraling van Noorderhaven zorgen voor een ruimtelijke fragmentatie ten opzichte van de binnenstad. Er wordt hoog gebouwd en de gebouwen staan dicht op elkaar, terwijl de oppervlaktes van de woningen steeds kleiner worden. Hierdoor ontstaat er een steeds grotere behoefte aan publieke en collectieve ruimte. Deze 'sociale' ruimte in Noorderhaven is op dit moment echter beperkt. Wat ontstaat er dan? Een gebied waar de leefbaarheid afneemt, met leegstaande plinten, weinig levendigheid en een beperkte sociale mix.

Beleving van de leefbaarheid

Hoe kunnen we inbreiden en tegelijkertijd de ruimtelijke en sociale kwaliteit versterken? Inbreiding zorgt voor een ander stedelijk draagvlak, waarin de focus op ruimtelijke en sociale kwaliteit moet liggen. Dat is nu precies waar de interieurarchitect een bijdrage kan leveren. De beleving van de leefbaarheid begint bij de bewoner, de bezoeker, de gebruiker. Elke opgave, ongeacht hoe groot, begint vanuit het perspectief van de mens in relatie tot zijn medemens en de omgeving. Ik geloof dat deze menselijke schaal een impuls kan geven aan de kwaliteit van stedelijke opgaven.

In mijn afstudeeronderzoek heb ik ruimtelijke eigenschappen ontwikkeld die de ruimtelijke en sociale kwaliteit van inbreidingsplekken kunnen versterken. Voor de gemeente Zutphen is er een casus uitgewerkt, binnen een leegstaande kavel in Noorderhaven, waarin ik aan de hand van ruimtelijke ingrepen laat zien hoe de ruimtelijke- en sociale kwaliteit versterkt kan worden.

Wil je nog meer studentenwerk bekijken? Je vindt de hele lichting 2020 van HKU Design op design.hkuexposure.nl

De makerĀ