We(l)zijn Buitenwijs

Jenita Duijndam onderzocht in samenwerking met basisschool Buitenwijs hoe een leeromgeving kan worden ontworpen waar kinderen vanuit hun nieuwsgierigheid en eigen ontwikkeling de wereld om zich heen stapje voor stapje kunnen verkennen.

Het Werk

Stel je even voor een basisschool waar het schoolplein geen schoolplein is, maar een natuurlijke omgeving waar kinderen leren en ontdekken. Een school met diverse plekken binnen en buiten waar kinderen de hele dag door tussen bewegen. Waar ruimte is voor het actieve kind, dat prikkels nodig heeft om zich te concentreren, of juist een kind dat zich graag even terugtrekt om zich hiervan af te sluiten.

Mijn onderzoek is gestart vanuit het welzijn van kinderen. De toenemende prikkels, prestatiedruk en het aanbodgestuurde leren zorgen ervoor dat meer kinderen last hebben van stress, faalangst of niet goed kunnen meekomen binnen het huidige onderwijs. Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat buitenonderwijs hier een belangrijke rol in kan spelen. Iets wat in Nederland nog redelijk in de kinderschoenen staat. Daarom ben ik in samenwerking met basisschool Buitenwijs gaan onderzoeken hoe een leeromgeving kan worden ontworpen waar kinderen vanuit hun nieuwsgierigheid en eigen ontwikkeling de wereld om zich heen stapje voor stapje kunnen verkennen. In mijn ontwerp is te zien hoe overgangen tussen binnen en buiten verzacht worden en volledige lessen in de buitenlucht kunnen plaatsvinden.

De Maker

Jenita Duijndam zet zich als ontwerper in voor de gezondheid en het welzijn. Dit is dan ook een terugkomend thema binnen haar projecten en onderzoeken. 'Ik ben van mening dat de omgeving hierin een belangrijke bijdrage kan leveren. Vanuit deze drive en mijn fascinatie voor de zintuiglijke beleving van ruimtes vlieg ik opgaves aan.'