Master Crossover Creativity (voltijd)De studie
Opleiding
Master Crossover Creativity
Vorm
Voltijd
School
Creative Transformation
Graad
MA Master of Arts
Duur
1 jaar
ECTS
60
Type
Master
Taal
Nederlands
CROHO-code
49124
E-mail
sz@hku.nl

Welkom bij de master Crossover Creativity

Crossover Creativity betekent dat jij je creatieve denkkracht inzet om impactvolle verandering te ontwerpen voor complexe uitdagingen in de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale inclusie, onderwijs, inrichting van de publieke ruimte, de gezondheidszorg.

Je doet onderzoek, brengt mensen samen en denkt verder dan één bepaald vakgebied of één specifieke aanpak. Met de betrokken partijen ontwikkel je gezamenlijk nieuwe kennis, methodieken en oplossingsrichtingen. Zo kom je tot resultaten die door de betrokkenen breed worden gedragen.

Als master Crossover Creativity weet je maatschappelijke, culturele en economische impact te creëren.

De master Crossover Creativity in het kort

 • Voor aanjagers van verandering en innovatie
 • Je ontwerpt mee aan de samenleving van de toekomst
 • Je leert creativiteit, intuïtief en reflectief maken, ondernemerschap, ontwerpen en discipline overstijgend samenwerken integraal in te zetten
 • Je kan na de studie aan de slag in diverse beroepenvelden (designer, innovatie manager, beleidsmaker, zelfstandige)
 • De master wordt aangeboden als voltijd- én als deeltijdstudie

Wanneer is de master Crossover Creativity echt iets voor jou?

Je bent een denker en een maker met een open mindset en engageert je vanuit een kritische houding met maatschappelijke uitdagingen om je heen.Je ziet dingen waarvan je denkt “die kunnen en moeten anders”. Je bent een zelfstarter en ziet de kracht van samenwerking dwars door sectoren heen. Impact maken en transformaties op gang brengen zijn belangrijk voor je. Je bent in staat ongedachte scenario's te creëren en te verbeelden en durft met een kritische blik naar de situatie, het proces en je eigen handelen te kijken.

Is dit voor jou herkenbaar? Lees dan snel verder.

Waarom de master Crossover Creativity bij HKU?

Bij deze opleiding staat jouw doorontwikkeling van professional tot Crossover Creativity professional centraal. Jouw eigen maatschappelijke fascinatie is het uitgangspunt waarmee je samen met je stakeholders en medestudenten aan de slag gaat voor transformatie in de samenleving.

Tijdens de opleiding maak je kennis met een unieke benadering voor het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken. Een benadering die kennis en vaardigheden uit het ontwerpveld, de kunsten, de filosofie en het ondernemerschap in innovatieve samenwerkingsmodellen integraal met elkaar verbindt.

Je leert richtinggevend te ontwerpen en kennis en inzichten uit verschillende disciplines te integreren tot nieuwe kennis en vaardigheden. Deze zet je in bij jouw specifieke aanpak van het vraagstuk. Nieuw ontworpen scenario’s en concepten ontstaan niet vanuit compromissen, maar door anderen mee te laten ontwerpen en kennis, ervaringen en wensen te integreren in iets nieuws.

Er is veel aandacht voor jouw eigen rol als professional in het proces; waarom doe je de dingen die je doet, hoe doe je ze en wat heeft dat voor effect op het uiteindelijke resultaat. Je komt met je eigen praktijk, maar durft ook te studeren. Los te laten wat je al weet.

Samen ontwerpen en onderzoeken met een grote diversiteit aan stakeholders staat centraal in deze opleiding, met ruimte voor het eigenzinnige, voor intuïtief maken en speculatief denken.

Studie in Cijfers

Weten hoe de master Crossover Creativity scoort in vergelijking met andere opleidingen?

Ga naar Studie in Cijfers
Master Crossover Creativity (voltijd)Wat leer je
Master Crossover Creativity (voltijd)

Wat leer je bij ons?

Je leert complexe vraagstukken vanuit een andere aanpak te benaderen. In die benadering staan de mens en creativiteit altijd centraal. Tijdens de opleiding voer je zelf de regie over je professionele ontwikkeling. Je leert door te maken en te onderzoeken en door kritisch te reflecteren op het resultaat, het proces en je eigen rol.

Je leert een ontwerpproces op te zetten, waarbij je samen met stakeholders het probleem definieert, belanghebbenden betrekt, draagvlak creëert en de regie voert over het hele proces. Door middel van ontwerpend onderzoeken, analyseer jij het specifieke vraagstuk dat disciplines overstijgt met als doel nieuwe oplossingsrichtingen en inzichten te genereren.

Je leert samenwerkingen op te zetten om tot nieuwe kennis en inzichten te komen. Daarmee ontwikkel je oplossingsrichtingen die een positieve impact hebben op de mens en maatschappij. Je verbeeldt diverse oplossingen en verkent de mogelijkheden van een of meerdere opties. Zo kom je tot de beste aanpak.

Je leert te schakelen tussen de verschillende rollen die je als Crossover Creativity Professional afwisselend en in combinatie met elkaar inzet. Elke rol is even belangrijk en alle vijf heb je nodig om succesvol te zijn. Deze rollen zijn: Regisserend ontwerper, Ontwerpend Onderzoeker, Transdisciplinair Verbinder, Impactvol Vernieuwer en Kritisch Reflector.

Aan de hand van projecten, de praktijk en onderzoek toon je bij de afronding van de studie aan dat je beschikt over de kennis, vaardigheden en professionele houding die hoort bij een Crossover Creativity Professional op masterniveau.
Deze voltijdopleiding duurt een jaar en omvat 40 weken. Het programma is opgesplitst in vier blokken, elk blok duurt 10 weken. Per week bedraagt de studiebelasting 40 uur.
De lessen vinden plaats op donderdag en vrijdag.
De master Crossover Creativity is een vraaggestuurde opleiding. Je richt je studie zelf in. Je volgt onderwijs, werkt gezamenlijk en individueel aan projecten, verbreedt je netwerk en bouwt een portfolio op. Het aangeboden onderwijs (in de vorm van workshops, kennis-, vaardigheden- en maaksessies) gebruik je voor je de ontwikkeling van jezelf en jouw onderzoeksvragen.
Tijdens de tweede helft van je studie staan je eigen onderzoek en zelfstudie centraal. Onder begeleiding is er voldoende ruimte om zelf initiatieven te ontplooien.

Je sluit deze studie af met een onderzoek waarbij je laat zien hoe je de opgedane kennis kunt toepassen. Met dit eindproduct positioneer je jezelf binnen jouw expertisegebied/discours.

Vakken

 • Design Practices, Processes & Principles
 • Creating Crossover Collaborations
 • A Research and Methodology Journey
 • Unfolding Value and Impact
 • A Makers’ Philosophy

Docenten

 • Irene van Peer, docent/coach
 • Imara Felkers, docent/coach
 • Tjaard Horlings, docent/coach
 • Willem-Jan Renger, docent/coach
 • Guus Koemans, docent/coach
 • Evert Hoogendoorn, docent/coach
 • Eva den Heijer, docent/coach
Master Crossover Creativity (voltijd)Wat maak je
Master Crossover Creativity (voltijd)

Wat maak je bij ons?

Binnen deze master staat het ontwerp- en onderzoeksproces centraal. Hoe dat proces eruitziet is afhankelijk van het specifieke vraagstuk waar jij je op richt. Je ontwerpt dit proces zelf en ontwikkelt en test nieuwe oplossingen en toepassingen samen met stakeholders relevant voor jouw vraagstuk. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe manieren om burgers te betrekken bij beleid over het ontwikkelen van hun buurt. Je ontwikkelt deze nieuwe oplossingen en toepassingen door te ontwerpen en systematisch te reflecteren op zowel het proces als de uitkomsten daarvan. De resultaten van je werk deel je op relevante events, platforms en in publicaties. Zo lever je een bijdrage aan de kennisontwikkeling in het vakgebied.

Aan het werk!

Met deze internationaal erkende mastertitel op zak vergroot je jouw kansen. Organisaties hebben een groeiende behoefte aan kritische en creatieve professionals die anders durven denken en doen. Professionals die zich staande houden in complexe situaties en anderen mee kunnen nemen in een proces waarvan de uitkomst ongewis is. Als Crossover Creativity Professional ben jij in staat om nieuwe inzichten, oplossingsrichtingen en toepassingen te realiseren.
Je kan na de studie aan de slag in diverse beroepenvelden zoals bijvoorbeeld de creatieve industrie, de overheid en het bedrijfsleven.

Beroepen

 • Social Designer
 • Transformatie Ontwerper
 • Strategisch Ontwerper
 • Design Researcher
 • Experience Designer
 • Sociaal Ondernemer
 • Innovatie Ontwerper
 • Verandermanager
Master Crossover Creativity (voltijd)Actueel
Master Crossover Creativity (voltijd)

Wat speelt er

Master Crossover Creativity (voltijd)Aanmelden en toelating
Master Crossover Creativity (voltijd)

Aanmelden en toelating

Is dit iets voor jou?

Meld je direct aan voor een van onze open dagen!
We zijn op zoek naar radicale aanjagers van verandering: ontwerpers, kunstenaars, innovators, beleidsmedewerkers, ondernemers of creatieve professionals. In het toelatingsproces bekijken wij je motivatie en de toelatingsopdracht die je krijgt. Zo ontdekken we of de studie bij je past.

Informatiesessies

Wil je meer weten? Kom naar een van de informatiesessies op maandag 16 januari 2023 om 17.00 uur of donderdag 20 april 2023 om 17.00 uur. Aanmelden kan via studieleider Susan van Esch, te bereiken via mastercc@hku.nl. Ook voor andere vragen over de opleiding kun je bij haar terecht.

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf 1 oktober. Doe dit zo snel mogelijk om in aanmerking te komen voor de toelating. Hoe eerder je je aanmeldt, des te meer je kans maakt op een plek in de master van komend studiejaar.

Toelatingsdata

Er zijn verschillende toelatingsdata gepland. Nadat je de toelatingsopdracht hebt ingeleverd, word je ingedeeld op de eerste volgende beschikbare toelatingsdatum. Na een positieve beoordeling van de opdracht, ontvang je een uitnodiging voor het toelatingsgesprek.

Is er nog plek?

Je kunt je voor het studiejaar 2022-2023 niet meer aanmelden voor de Master Crossover Creativity (voltijd). Vanaf 1 oktober kun je je aanmelden voor studiejaar 2023-2024.

Beoordelingscriteria

Je hebt minimaal een hbo-bachelordiploma, bij voorkeur van een opleiding die aansluit bij het programma van deze master. Dit hoeft dus niet van een kunstopleiding te zijn, ook met een bachelor uit andere domeinen ben je welkom. Tijdens de selectieprocedure beoordelen we of de opleiding bij je past aan de hand van onderstaande criteria.

Je meldt je eerst met je DigiD aan voor de master Crossover Creativity via Studielink.

Je ontvangt een toelatingsopdracht die bestaat uit drie onderdelen: motivatiebrief, pitch, en cv. Deze lever je binnen 2 weken na ontvangst van de opdracht in. Nadat we de toelatingsopdracht hebben ontvangen, word je ingedeeld op één van deze toelatingsdata. De toelatingscommissie beoordeelt of je een uitnodiging voor het toelatingsgesprek krijgt. Je ontvangt uiterlijk 1 week voor het gesprek de uitslag van de voorselectie.
Tijdens het online toelatingsgesprek van 25 minuten kijken we vooral naar je motivatie en wie jij bent. Ook jij krijgt de ruimte om je vragen aan ons te stellen.
Na de gezamenlijke verkenning besluit de toelatingscommissie of je wel of niet bent toegelaten. De uitslag ontvang je binnen 10 werkdagen per mail. Commissie positief, jij enthousiast? Na toelating kun je je definitief inschrijven via Studielink.

Studiekosten

HKU kent verschillende collegegeldtarieven: wettelijk en instellingscollegegeld. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.

Wil je weten wat je straks moet betalen? Raadpleeg onze Collegegeldwizard!
 • Een laptop of computer is essentieel.

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact