Master Crossover Creativity (deeltijd)De studie
Opleiding
Master Crossover Creativity
Vorm
Deeltijd
School
Creative Transformation
Graad
MA Master of Arts
Duur
2 jaar
ECTS
60
Type
Master
Taal
Nederlands
CROHO-code
49124
Locatie(s)
Jaarbeursplein
E-mail
sz@hku.nl

Welkom bij de master Crossover Creativity

Bij de master Crossover Creativity gebruik je creativiteit en verbeeldingskracht om impactvolle verandering te ontwerpen voor maatschappelijke uitdagingen.

Je verricht onderzoek in de praktijk, brengt diverse belanghebbenden samen en denkt buiten de kaders van één vakgebied. Samen met betrokken partijen ontwikkel je nieuwe kennis, methodieken en oplossingen door middel van testen, iteraties en aanpassingen.

Het resultaat? Breed gedragen oplossingsrichtingen met maatschappelijke, culturele en economische impact. Na deze opleiding ben jij de motor voor verandering en innovatie.

De master Crossover Creativity in het kort

 • Dé opleiding voor aanjagers van verandering en innovatie
 • Jij draagt daadwerkelijk bij aan de samenleving van de toekomst
 • Je leert op een creatieve en ontwerpende manier denken en doen
 • Je gaat verrassende, transdisciplinaire samenwerkingen opzetten
 • Je bent onderdeel van een community van professionals met diverse achtergronden
 • De master wordt aangeboden als deeltijdstudie en goed te combineren met een baan

Wanneer is de master Crossover Creativity echt iets voor jou?

Je bent een gedreven professional die de status quo durft te bevragen. Je hebt een open mindset en een kritische blik op maatschappelijke ontwikkelingen. Je ziet dingen waarvan je denkt “die kunnen en moeten toch anders”. Daarmee ga je proactief aan de slag en geloof je in de meerwaarde van samenwerkingen over sectoren heen.

Impact maken en waardecreatie zijn belangrijk voor je en je bent bereid je eigen professionele rol en handelen kritisch te evalueren. Herken je jezelf hierin? Lees dan verder.

Waarom de master Crossover Creativity bij HKU?

De Master Crossover Creativity is een unieke ontwerpopleiding aan een kunsthogeschool. Jouw eigen maatschappelijke fascinatie is het vertrekpunt voor het makend en ontwerpend onderzoek dat je samen met je stakeholders gaat uitvoeren. Verwondering, radicale creativiteit, lef en een sterke verbondenheid met de staat van de wereld zijn belangrijke elementen in de opleiding.

De opleiding hanteert een karakteristieke benadering voor het aanpakken van complexe vraagstukken: Kennis en vaardigheden uit het ontwerpveld, de kunsten, de filosofie en het ondernemerschap worden integraal met elkaar verbonden. Wij stimuleren je om binnen het ontwerp-en onderzoeksproces ruimte te creëren voor het eigenzinnige, voor speculatief denken en intuïtief en reflectief maken.

Je krijgt les van een divers team aan docenten; een filosoof, bedrijfskundige, theatermaker, ondernemers, kunstenaars, antropoloog, schrijver, technoloog en (spel)ontwerpers. Ook je medestudenten komen van verschillende (maak)disciplines en nemen daarmee unieke kennis met zich mee.

Bovendien kun je tijdens de opleiding voor je onderzoek gebruikmaken van alle faciliteiten in onze veelzijdige werkplaatsen.

Studie in Cijfers

Weten hoe de Master Crossover Creativity scoort in vergelijking met andere opleidingen?

Ga naar Studie in Cijfers
Master Crossover Creativity (deeltijd)Wat leer je
Master Crossover Creativity (deeltijd)

Wat leer je bij ons?

 • Je leert onderzoeken zonder meteen in oplossingen te denken.
 • Je wordt je bewust van hoe je op een verbindende manier tot een gezamenlijke taal kunt komen zodat je elkaar ook buiten je eigen beroepsgroep begrijpt.
 • Vol vertrouwen een onbekend traject instappen en mensen daarin meenemen zodat eigenaarschap ontstaat.
 • Al makend en ontwerpend onderzoeken, met betrokkenen, in de praktijk.
 • Binnen transdisciplinaire samenwerkingen breekpunten ontdekken waardoor je weer samen verder kunt om tot impactvolle veranderingen te komen.
 • Complexe vraagstukken vanuit verwondering en met verbeeldingskracht benaderen.
 • Regisseur te zijn van door jou opgezette ontwerpprocessen.
 • Zelfsturend en praktisch leren. Uit het leeraanbod, bestaande uit workshops, kennis-, maak- en vaardigheden sessies, haal jij wat jij nodig hebt.
 • Je rondt de studie af met een ontwerponderzoek naar een zelfgekozen complex maatschappelijk vraagstuk en waarin het maken van crossovers een belangrijke plek inneemt.

De 5 rollen

Bij deze master spreken we van vijf essentiële lenzen waar je als Crossover Creativity professional door kijkt. Regisserend ontwerper: Ontwerpend Onderzoeker, Transdisciplinair Verbinder, Impactvol Vernieuwer en Kritisch Reflector. Ze vormen het kader waar je tijdens je ontwerp-en onderzoeksproces, als student en afgestudeerd Crossover Creativity Professional door kijkt:

Als afgestudeerd Crossover Creativity Professional kan jij een ontwerpproces regisseren door ontwerpend te onderzoeken in brede transdisciplinaire verbinding om impactvolle vernieuwing te realiseren, terwijl je voortdurend kritisch reflecteert en je aannames kan onderbouwen.
 • Je ontwikkelt en regisseert creatieve ontwerpprocessen en weet stakeholders rondom het vraagstuk als participanten te betrekken. Je zet hiervoor passende of zelfontwikkelde ontwerpmethodieken in en gebruikt geschikte maakmethoden en/of tools.
 • Je ontwikkelt nieuwe kennis en inzichten door praktijkgericht onderzoek op te zetten en uit te voeren voor, naar en door te ontwerpen. Je zet hierbij onderzoeks- en ontwerpmethodieken in. Hier is ruimte om op andere manier te denken en maken: eigenzinig, intuiïief en speculatief. De kennis en inzichten die je hiermee opdoet, benut je om het onvoorspelbare ontwerpproces beter te laten verlopen en tot betere uitkomsten te komen.
 • Je brengt betrokkenen rondom een vraagstuk samen in een ontwerpproces. Het doel? Kennis, ervaring, perspectieven, methoden van verschillende domeinen en invalshoeken transdisciplinair en gezamenlijk te integreren tot nieuwe kennis, methoden en concepten. Je stelt gezamenlijk met de stakeholders de probleemruimte vast, identificeert een gedeeld belang en verbindt op deze manier stakeholders aan elkaar, aan het vraagstuk en aan de oplossingsrichtingen.
 • Je ontwikkelt kennis, scenario’s, concepten en oplossingsrichtingen die gekenmerkt worden door hun transformatieve, verrassende, maar ook innovatieve en kritische karakter. De ontwikkelde scenario’s concepten en oplossingsrichtingen hebben een aantoonbare maatschappelijke impact op sociaal, cultureel en/of economisch gebied en dragen daarmee bij aan een inclusieve en duurzame samenleving.
 • Je reflecteert kritisch en systematisch in alle fasen van het ontwerpproces en gebruikt daarbij relevante en erkende bronnen. Je reflecteert kritisch op het vraagstuk, het proces, je eigen aannames en het eigen handelen. Hierbij heb je aandacht voor de implicaties voor de samenlevig en het ecosysteem als geheel. Daardoor ontwikkel je relevante concepten, scenario’s, oplossingen en daarmee nieuwe kennis.
De master Crossover Creativity is een vraaggestuurde opleiding. Je richt je studie zelf in. Je volgt onderwijs, werkt gezamenlijk en individueel aan projecten, verbreedt je netwerk en bouwt een portfolio op.

Het aangeboden onderwijs (in de vorm van workshops, kennis-, vaardigheden- en maaksessies) gebruik je voor je voor de ontwikkeling van jezelf en jouw eigen onderzoeksvragen.
In het tweede studieaar is het centraal georganiseerd onderwijs beperkt. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing.


Je sluit deze studie af met een onderzoek waarbij je laat zien hoe je de opgedane kennis kunt toepassen. Met dit eindproduct positioneer je jezelf binnen jouw eigen expertisegebied/discours.
Deze deeltijdopleiding duurt twee jaar en omvat 40 weken per studiejaar. Per week bedraagt de studiebelasting 20 uur.

De meeste lessen vinden plaats op donderdag na 16:00 uur en vrijdag tussen 09:00 - 18:00 uur. Er zijn uitzonderingen zoals de openingsweek in augustus/september waarbij het programma doordeweeks fulltime is.

Vakken

 • Design Practices, Processes & Principles
 • Creating Crossover Collaborations
 • A Research and Methodology Journey
 • Unfolding Value and Impact
 • A Makers’ Philosophy

Docenten/Coaches

 • Irene van Peer, docent/coach
 • Imara Felkers, docent/coach
 • Tjaard Horlings, docent/coach
 • Willem-Jan Renger, docent/coach
 • Guus Koemans, docent/coach
 • Evert Hoogendoorn, docent/coach
 • Eva den Heijer, docent/coach
 • Yasser Ballemans, docent/coach
Master Crossover Creativity (deeltijd)Wat maak je
Master Crossover Creativity (deeltijd)

Wat maak je bij ons?

Deze master draait om het ontwerp- en onderzoeksproces. Hoe dat er uit ziet is afhankelijk van het specifieke vraagstuk waar jij aan werkt.

Je ontwerpt het zelf, test en itereert oplossingsrichtingen met relevante stakeholders. Je deelt je inzichten op events, platforms en in publicaties om bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied.

Zie hier hoe Bertrand Burgers de inzichten van zijn afstudeeronderzoek over de morele aspecten van genetische manipulatie middels een installatie met een breder publiek heeft gedeeld.

Aan het werk!

Met deze erkende Mastertitel vergroot je je kansen in de creatieve sector, bij publieke en commerciële organisaties of als zelfstandige.

Het werkveld heeft kritische en creatieve professionals die anders denken en zich staande houden in complexe situaties hard nodig. Jij bent voor hun de aanjager, regisseur en verbinder van benodigde transities. Door jouw ontwerpende manier van denken en doen breng jij verassende inzichten en oplossingsrichtingen naar de samenleving.

Door het brede spectrum van aangeboden vakken en betrokken docenten stimuleert deze master zowel professionele als persoonlijke groei.

Beroepen

Na afronding van de studie kan je in verschillende disciplines en rollen aan de slag. Onderstaand een aantal beroepen waar afgestudeerden terecht komen:
 • Social Designer
 • Creatief Strateeg
 • Innovatie Manager
 • Transdisciplinair ontwerper
 • Experience Designer
 • Sociaal ondernemer
 • Omgevingsmanager
Master Crossover Creativity (deeltijd)Actueel
Master Crossover Creativity (deeltijd)

Wat speelt er

Master Crossover Creativity (deeltijd)Aanmelden en toelating
Master Crossover Creativity (deeltijd)

Aanmelden en toelating

Waar sluit je bij aan?

We zijn op zoek naar gedreven professionals die de status quo uitdagen: creatieve geesten, ondernemers, of juist mensen die hun eigen vakgebied willen opschudden. Je sluit aan bij een community gelijkgestemden die juist ook door verschillende achtergrond van elkaar willen leren. Meer dan 100 afstudeerders gingen je al voor.

Kennismaken

Wil jij weten of dit bij je past? Proef dan de sfeer tijdens de open dag of een van onze informatiesessies op de volgende momenten:

Toelating

We gaan aan de hand van je motivatie en toelatingsopdracht met je in gesprek. Zo ontdekken we samen of deze studie bij jou past.
 • Je hebt een afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur een opleiding die aansluit bij het programma van deze master. Dit hoeft dus niet al van een kunstopleiding te zijn.
 • Je hebt relevante werkervaring.
 • Je hebt een duidelijke maatschappelijke fascinatie waar je mee aan de slag wilt.
 • Je hebt een relevante werkomgeving (betaald of onbetaald) die past bij de masteropleiding.
 • Je hebt ontwerpende, creërende en/of onderzoekende kennis en vaardigheden.
 • Je legt graag verbinding met andere disciplines, expertises en nieuwe partners.
 • Je durft te experimenteren, te veranderen en te opereren in een voor jou onbekende situatie en omgeving.

Toelatingsdata

Er zijn verschillende toelatingsdata gepland. Nadat je de toelatingsopdracht hebt ingeleverd, word je ingedeeld op de eerste volgende beschikbare toelatingsdatum. Na een positieve beoordeling van de opdracht, ontvang je een uitnodiging voor het toelatingsgesprek.

Is er nog plek?

Je kunt je vanaf 1 oktober 2023 aanmelden voor de opleiding Master Crossover Creativity (deeltijd) voor het studiejaar 2024-2025. Let op er is maar plek voor maximaal 25 studenten. Op deze manier kunnen wij kwaliteit en persoonlijke begeleidig garanderen.

Beoordelingscriteria

Je hebt minimaal een hbo-bachelordiploma, bij voorkeur van een opleiding die aansluit bij het programma van deze master. Dit hoeft dus niet van een kunstopleiding te zijn, ook met een bachelor uit andere domeinen ben je welkom. Tijdens de selectieprocedure beoordelen we of de opleiding bij je past aan de hand van onderstaande criteria.

 • Je hebt een afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur op een gebied in het verlengde van de master
 • Je hebt relevante werkervaring
 • Je hebt een duidelijke maatschappelijke fascinatie waar je mee aan de slag wilt
 • Je hebt een relevante werkomgeving (betaald of onbetaald) die past bij de masteropleiding en die je kan gebruiken als “laboratorium”
 • Je hebt ontwerpende, creërende en/of onderzoekende kennis en vaardigheden
 • Je legt graag verbinding met andere disciplines, expertises en nieuwe partners
 • Je durft te experimenteren, te veranderen en te opereren in een voor jou onbekende situatie en omgeving.

Je meldt je eerst met je DigiD aan voor de master Crossover Creativity via Studielink.

Je ontvangt een toelatingsopdracht die bestaat uit drie onderdelen: motivatiebrief, pitch, en cv. Deze lever je aan voor de deadline die we met jou gecommuniceerd hebben. Deze lever je binnen 2 weken na ontvangst van je opdrachten in.

Nadat we de toelatingsopdracht hebben ontvangen word je, onder voorbehoud, ingedeeld op eerste volgende beschikbare toelatingsdatum. De toelatingscommissie beoordeelt of je een uitnodiging voor het toelatingsgesprek krijgt. Je ontvangt uiterlijk 1 week voor het gesprek de uitslag van de voorselectie.
Tijdens het online toelatingsgesprek van 30 minuten kijken we vooral naar je motivatie en wie jij bent. Ook jij krijgt de ruimte om je vragen aan ons te stellen.
Na de gezamenlijke verkenning besluit de toelatingscommissie of je wel of niet bent toegelaten. De uitslag ontvang je binnen 10 werkdagen per mail.

Studiekosten

HKU kent verschillende collegegeldtarieven: wettelijk en instellingscollegegeld. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.

Wil je weten wat je straks moet betalen? Raadpleeg onze Collegegeldwizard!
 • Een laptop of computer is essentieel.

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact