Master Crossover Creativity (deeltijd)De studie
Opleiding
Master Crossover Creativity
Vorm
Deeltijd
School
Creative Transformation
Graad
MA Master of Arts
Duur
2 jaar
ECTS
60
Type
Master
Taal
Nederlands
CROHO-code
49124
Locatie(s)
Jaarbeursplein
E-mail
sz@hku.nl

Welkom bij de master Crossover Creativity

Crossover Creativity betekent dat jij je creativiteit over disciplines heen inzet om impactvolle verandering te ontwerpen voor complexe uitdagingen in de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale inclusie, onderwijs, inrichting van de publieke ruimte en de gezondheidszorg. Je doet onderzoek, brengt mensen samen en denkt verder dan één bepaald vakgebied of één specifieke aanpak. Met de betrokken partijen ontwikkel je nieuwe kennis, methodieken en oplossingsrichtingen. Dit doe je door in verschillende stappen door te testen en aan te passen. Zo kom je tot resultaten die door de betrokkenen breed worden gedragen. Als master Crossover Creativity weet je maatschappelijke, culturele en economische impact te creëren.

De master Crossover Creativity in het kort

 • Voor aanjagers van verandering en innovatie
 • Je ontwerpt mee aan de samenleving van de toekomst
 • Je leert creativiteit, verbeeldingskracht, ondernemerschap, ontwerpen en discipline overstijgend samenwerken integraal in te zetten
 • Je kan na de studie aan de slag in diverse beroepsvelden (sociaal, strategisch ontwerper; innovatie manager; sociaal ondernemer; ontwerpend onderzoeker)
 • De master wordt aangeboden als deeltijdstudie

Wanneer is de master Crossover Creativity echt iets voor jou?

Je hebt een open mindset en kijkt met kritische blik naar maatschappelijke ontwikkelingen om je heen. Je ziet dingen waarvan je denkt “die kunnen en moeten anders”. Je bent een zelfstarter, hebt verbeeldingskracht en ziet de kracht van samenwerking over sectoren heen. Impact maken en waardecreatie zijn belangrijk voor je en je durft met een kritische blik naar je eigen professionele rol en handelen te kijken. Is dit voor jou herkenbaar? Lees dan snel verder.

Waarom de master Crossover Creativity bij HKU?

Bij deze opleiding staat jouw ontwikkeling tot Crossover Creative centraal. Jouw eigen maatschappelijke fascinatie is het uitgangspunt waarmee je samen met je stakeholders en medestudenten aan de slag gaat.

Tijdens de opleiding maak je kennis met een unieke benadering voor het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken. Een benadering die kennis en vaardigheden uit het ontwerpveld, de kunsten, de filosofie en het ondernemerschap in innovatieve samenwerkingsmodellen integraal met elkaar verbindt.

Je leert bestaande kennis en vaardigheden uit verschillende disciplines te integreren tot nieuwe kennis en vaardigheden die je inzet bij jouw specifieke aanpak van de vraagstukken waar je aan werkt. Er is veel aandacht voor jouw eigen rol als professional in het proces; waarom doe je de dingen die je doet, hoe doe je ze en wat heeft dat voor effect op het uiteindelijke resultaat.

Samen makend ontwerpen en onderzoeken met een grote diversiteit aan stakeholders, professionals en medestudenten uit verschillende sectoren en disciplines vormt de kern van deze master.

Studie in Cijfers

Weten hoe de Master Crossover Creativity scoort in vergelijking met andere opleidingen?

Ga naar Studie in Cijfers
Master Crossover Creativity (deeltijd)Wat leer je
Master Crossover Creativity (deeltijd)

Wat leer je bij ons?

Je leert complexe vraagstukken vanuit een andere aanpak te benaderen. In die benadering staan de mens en creativiteit altijd centraal. Tijdens de opleiding voer je zelf de regie over je ontwikkeling. Je leert door te maken en te onderzoeken en door kritisch te reflecteren op het resultaat, het proces en je eigen rol. Je leert een ontwerpproces op te zetten, waarbij je samen met stakeholders het probleem definieert, belanghebbenden betrekt, draagvlak creëert en de regie voert over het hele proces. Door middel van ontwerpend onderzoeken, onderzoek jij het specifieke vraagstuk dat disciplines overstijgt met als doel nieuwe oplossingen en inzichten te genereren. Je leert samenwerkingen op te zetten om tot nieuwe kennis en inzichten te komen. Daarmee ontwikkel je oplossingen die een positieve impact hebben op de mens en maatschappij. Je verbeeldt diverse oplossingen en verkent de mogelijkheden van een of meerdere opties. Zo kom je tot de beste aanpak.

Je leert te schakelen tussen de verschillende rollen die je als Crossover Creative afwisselend en in combinatie met elkaar inzet. Elke rol is even belangrijk en alle 5 heb je nodig om succesvol te zijn. Deze rollen zijn: Regisserend ontwerper, Ontwerpend Onderzoeker, Transdisciplinair Verbinder, Impactvol Vernieuwer en Kritisch Reflector.

Aan de hand van projecten, de praktijk en onderzoek toon je bij de afronding van de studie aan dat je beschikt over de kennis, vaardigheden en professionele houding die hoort bij een Crossover Creative op masterniveau.
De master Crossover Creativity is een vraaggestuurde opleiding. Je richt je studie zelf in. Je volgt onderwijs, werkt gezamenlijk en individueel aan projecten, verbreedt je netwerk en bouwt een portfolio op.

Het aangeboden onderwijs (in de vorm van workshops, kennis-, vaardigheden- en maaksessies) gebruik je voor je voor de ontwikkeling van jezelf en jouw eigen onderzoeksvragen.
In het tweede studieaar is het centraal georganiseerd onderwijs beperkt. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing.


Je sluit deze studie af met een onderzoek waarbij je laat zien hoe je de opgedane kennis kunt toepassen. Met dit eindproduct positioneer je jezelf binnen jouw eigen expertisegebied/discours.
Deze deeltijdopleiding duurt twee jaar en omvat 40 weken per studiejaar. Per week bedraagt de studiebelasting 20 uur.

De meeste lessen vinden plaats op donderdag na 16:00 uur en vrijdag tussen 09:00 - 18:00 uur. Er zijn uitzonderingen zoals de openingsweek in augustus/september waarbij het programma doordeweeks fulltime is.

Vakken

 • Design Practices, Processes & Principles
 • Creating Crossover Collaborations
 • A Research and Methodology Journey
 • Unfolding Value and Impact
 • A Makers’ Philosophy

Docenten/Coaches

 • Irene van Peer, docent/coach
 • Imara Felkers, docent/coach
 • Tjaard Horlings, docent/coach
 • Willem-Jan Renger, docent/coach
 • Guus Koemans, docent/coach
 • Evert Hoogendoorn, docent/coach
 • Eva den Heijer, docent/coach
 • Yasser Ballemans, docent/coach
Master Crossover Creativity (deeltijd)Wat maak je
Master Crossover Creativity (deeltijd)

Wat maak je bij ons?

Binnen deze master staat het ontwerp- en onderzoeksproces centraal. Hoe dat proces eruit ziet is afhankelijk van het specifieke vraagstuk waar jij je op richt. Je ontwerpt dit proces zelf en ontwikkelt en test nieuwe oplossingen en toepassingen samen met stakeholders relevant voor jouw vraagstuk. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe manieren om burgers te betrekken bij ontwikkelen van hun buurt, van beleid. Je ontwikkelt deze nieuwe oplossingen en toepassingen door te ontwerpen en systematisch te reflecteren op zowel het proces als de uitkomsten daarvan. De resultaten van je werk deel je op relevante events, platforms en in publicaties, zo lever je een bijdrage aan de kennisontwikkeling in het vakgebied.

Aan het werk!

Met deze internationaal erkende Mastertitel op zak vergroot je jouw kansen in de creatieve industrie, in publieke en commerciële organisaties, maar ook als zelfstandige. Organisaties hebben een groeiende behoefte aan kritische en creatieve professionals die anders durven denken en doen. Professionals die gemakkelijk verbinding maken met andere mensen en zich staande houden in complexe situaties.

Als Crossover Creative ben jij in staat om nieuwe inzichten, oplossingen en toepassingen te realiseren. Door de unieke aanpak brengt deze master je professionele en persoonlijke groei.

Beroepen

 • Innovatie-ontwerper
 • Transformatie-ontwerper
 • Creative Innovator
 • Design Innovator
 • Transdisciplinair ontwerper
 • Social Designer
 • Experience Designer
 • Sociaal ondernemer
 • Omgevingsmanager
Master Crossover Creativity (deeltijd)Actueel
Master Crossover Creativity (deeltijd)

Wat speelt er

Master Crossover Creativity (deeltijd)Aanmelden en toelating
Master Crossover Creativity (deeltijd)

Aanmelden en toelating

Is dit iets voor jou?

Meld je direct aan voor onze open dag!

We zijn op zoek naar ambitieuze gamechangers: ontwerpers, kunstenaars, innovators, developers, veranderaars, ondernemers of creatieve professionals. Zowel doorstromers met een afgeronde bacheloropleiding als mensen met ruime werkervaring. Je zet creativiteit in als aanjager van verandering. Je hebt aanleg om te maken en lost graag actuele maatschappelijke problemen op. In het toelatingsproces bekijken wij je motivatie en de toelatingsopdracht die je krijgt. Zo ontdekken we of de studie bij je past.

Toelatingsdata

Er zijn verschillende toelatingsdata gepland. Nadat je de toelatingsopdracht hebt ingeleverd, word je ingedeeld op de eerste volgende beschikbare toelatingsdatum. Na een positieve beoordeling van de opdracht, ontvang je een uitnodiging voor het toelatingsgesprek.

Is er nog plek?

Je kunt je vanaf 1 oktober 2023 aanmelden voor de opleiding Master Crossover Creativity (deeltijd) voor het studiejaar 2024-2025. Houd er rekening mee dat aanmeldingen die na 15 januari binnenkomen alleen een plek kunnen krijgen op basis van beschikbaarheid. Het kan dus gebeuren dat de opleiding toch opeens vol zit.

Beoordelingscriteria

Je hebt minimaal een hbo-bachelordiploma, bij voorkeur van een opleiding die aansluit bij het programma van deze master. Dit hoeft dus niet van een kunstopleiding te zijn, ook met een bachelor uit andere domeinen ben je welkom. Tijdens de selectieprocedure beoordelen we of de opleiding bij je past aan de hand van onderstaande criteria.

 • Je hebt een afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur op een gebied in het verlengde van de master
 • Je hebt relevante werkervaring
 • Je hebt een duidelijke maatschappelijke fascinatie waar je mee aan de slag wilt
 • Je hebt een relevante werkomgeving (betaald of onbetaald) die past bij de masteropleiding en die je kan gebruiken als “laboratorium”
 • Je hebt ontwerpende, creërende en/of onderzoekende kennis en vaardigheden
 • Je legt graag verbinding met andere disciplines, expertises en nieuwe partners
 • Je durft te experimenteren, te veranderen en te opereren in een voor jou onbekende situatie en omgeving.

Je meldt je eerst met je DigiD aan voor de master Crossover Creativity via Studielink.

Je ontvangt een toelatingsopdracht die bestaat uit drie onderdelen: motivatiebrief, pitch, en cv. Deze lever je aan voor de deadline die we met jou gecommuniceerd hebben. Deze lever je binnen 2 weken na ontvangst van je opdrachten in.

Nadat we de toelatingsopdracht hebben ontvangen word je, onder voorbehoud, ingedeeld op eerste volgende beschikbare toelatingsdatum. De toelatingscommissie beoordeelt of je een uitnodiging voor het toelatingsgesprek krijgt. Je ontvangt uiterlijk 1 week voor het gesprek de uitslag van de voorselectie.
Tijdens het online toelatingsgesprek van 30 minuten kijken we vooral naar je motivatie en wie jij bent. Ook jij krijgt de ruimte om je vragen aan ons te stellen.
Na de gezamenlijke verkenning besluit de toelatingscommissie of je wel of niet bent toegelaten. De uitslag ontvang je binnen 10 werkdagen per mail.

Studiekosten

HKU kent verschillende collegegeldtarieven: wettelijk en instellingscollegegeld. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.

Wil je weten wat je straks moet betalen? Raadpleeg onze Collegegeldwizard!
 • Een laptop of computer is essentieel.

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact