Drie nieuwe leden Raad van Toezicht HKU

  • 26 mei 2023
De Raad van Toezicht (RvT) van HKU benoemt per 16 juni drie nieuwe leden. Bas van Abel, Youssef Achahbar en Jurenne Hooi gaan dan officieel deel uitmaken van de RvT die in totaal uit zes leden bestaat. Jurenne Hooi is vanaf dan de nieuwe voorzitter. Zij volgt Joop Daalmeijer, van wie de termijn afloopt, op in deze rol. De RvT is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen HKU.
Vlnr: Jurenne Hooi, Youssef Achahbar, Bas van Abel
Jurenne Hooi is een ervaren bestuurder en toezichthouder. Ze heeft een achtergrond als onderzoeker in de gezondheidswetenschappen en is toezichthouder en voorzitter bij verschillende organisaties in de zorgsector, de maatschappelijke dienstverlening en culturele sector. 'Kunst maken en beleven heeft veel positieve effecten op het leven van mensen. Het werkt helend, verbindend en fungeert soms ook als het geweten van een maatschappij. Daarom wil ik ook een bijdrage leveren in deze mooie rol bij HKU en kijk uit naar de samenwerking', aldus de aanstaande voorzitter. Collegevoorzitter Heleen Jumelet: 'Het zijn stuk voor stuk mensen met geweldige ervaring en kennis. We kijken uit naar de samenwerking zodat we samen met ons kunstonderwijs en onderzoek de beste voorbereiding voor de student creëren op een loopbaan als kunstenaar met impact op mens en samenleving.'

Bas van Abel is de oprichter van het duurzame smartphone merk Fairphone en de Utrechtse circulaire food start-up De Clique. Hij is ruim twintig jaar geleden afgestudeerd aan HKU. Gedurende zijn hele carrière is hij bezig geweest met ondernemen, altijd vanuit het creatieve domein gericht op systeemverandering.

Youssef Achahbar, directielid van de Bibliotheek UvA/HvA, waaronder ook het Allard Pierson Museum valt, heeft voorafgaand aan zijn huidige functie diverse rollen bekleed binnen de UvA. Hij heeft een achtergrond in accountancy met 8 jaar ervaring bij PwC, waar hij zich voornamelijk richtte op onderwijs- en cultuurinstellingen. Daarnaast is Youssef actief als toezichthouder bij verschillende organisaties, waaronder het Kenniscentrum voor Ongelijkheid. Hij volgt Gert-Jan van der Vossen op, van wie de termijn eveneens afloopt.

Met de benoeming van deze drie nieuwe leden is de Raad van Toezicht weer op volle sterkte.