HKU ondertekent manifest tegen seksueel geweld

  • 10 november 2022

Op donderdag 10 november ondertekende voorzitter Heleen Jumelet namens het College van Bestuur van HKU het manifest ‘Let’s Talk About YES’ van Amnesty International. Daarmee belooft HKU zich in te zetten voor de bestrijding van seksueel geweld.

HKU ondertekent manifest tegen seksueel geweld

Jumelet: ‘Het is een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Wij staan vierkant achter dit manifest van Amnesty en steunen de uitwerking in de praktijk. Met elkaar maken wij een vuist tegen grensoverschrijdend gedrag en hebben wij oog voor goede signalering en hulpverlening.’

Onderzoek

Maar liefst 1 op de 10 vrouwelijke studenten en 1 procent van de mannelijke studenten wordt tijdens hun studententijd verkracht. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research, uitgevoerd in opdracht van Amnesty International. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de meeste studenten niet weten hoe zij binnen hun onderwijsinstelling informatie kunnen vinden, hulp kunnen krijgen of een klacht kunnen indienen met betrekking tot seksueel geweld en verkrachting.

Gelijkwaardigheid

Amnesty International stelde daarom samen met studenten een manifest op waarmee instellingen zich committeren aan het creëren van een veilige omgeving voor hun studenten en medewerkers. Diverse hoger onderwijsinstellingen gingen HKU voor. De ondertekenaars beloven zich in te zetten voor het bestrijden van seksueel geweld. Ook beloven zij maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de onderwijsinstelling zich verantwoordelijk voelt voor een cultuur waarin seks gebaseerd is op gelijkwaardigheid en instemming.

Gedragscode

‘Met het onderschrijven van dit manifest geven wij publiekelijk uiting aan onze inzet voor een veilige leeromgeving waarin studenten en medewerkers zich thuis voelen,’ stelt Jumelet. 'Voor HKU betekent dit dat wij intensief doorgaan met bijvoorbeeld het trainen van medewerkers op basis van de gedragscode en duidelijk zijn over grenzen en met elkaar en voor iedereen een veilige community vormen. Heel helder maken waar je advies of hulp kunt vragen, is daar ook een belangrijk onderdeel van.’