Sociale Veiligheid

HKU wil een veilige omgeving bieden, waarin studenten en medewerkers respectvol met elkaar omgaan en kunnen leren en werken in een prettige en productieve studie- en werksfeer.

We werken daar intensief aan, dat stopt nooit en krijgt blijvend aandacht.

Professionele gedragsnormen zijn cruciaal. We vinden (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, racisme, en pesten daar niet bij passen en ontoelaatbaar. HKU heeft een Gedragscode die we steeds uitdragen en waarop we alle medewerkers trainen.

De Gedragscode maakt onderdeel uit van het beleid van HKU op het gebied van sociale veiligheid. Meldingen over grensoverschrijdend gedrag neemt HKU serieus. Studenten en medewerkers kunnen terecht bij hun leidinggevenden of bij een van de vier interne vertrouwenspersonen of bij de externe vertrouwenspersoon en bij de ombudsman.

We geven daaraan steeds bekendheid onder andere op de interne portals en via posters op alle toiletten. De vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt voor iedereen die in de studie- of werksituatie te maken heeft (gehad) met ongewenst gedrag.

Studenten kunnen zich ook wenden tot de tutor of studentendecanen, die zo nodig kunnen doorverwijzen. Ook werken we met extra inzet aan een meer diverse en inclusieve hogeschool.

Hulpaanbod

We vinden het belangrijk dat studenten en medewerkers zichzelf kunnen zijn tijdens de studie en op het werk en de ruimte hebben zichzelf te ontwikkelen. Soms is daar hulp bij nodig. We hebben daarom een overzicht ontwikkeld van het hulpaanbod bij HKU. Dit is voor medewerkers en studenten op de portals te vinden.

HKU zet zich samen met de hele hoge kunstonderwijssector in voor sociale veiligheid en onderschrijft het statement waarin de sector zich gezamenlijk uitspreekt voor een nog veiliger werk- en leerklimaat.