HKU start het nieuwe collegejaar rookvrij

  • 26 augustus 2020
Het is vanaf dit collegejaar verboden te roken in en rondom onze gebouwen. HKU draagt daarmee bij aan het streven naar een rookvrije generatie.
HKU start het nieuwe collegejaar rookvrij
Het is vanaf dit collegejaar verboden te roken in en rondom onze gebouwen. Dit betekent dat er binnen geen rookruimtes meer zijn en buiten een rookvrije zone is die wordt aangegeven met borden, tegels en banners. De maatregelen zijn een wettelijke verplichting van de rijksoverheid, maar wij beschouwen het ook als onze maatschappelijke opdracht om te streven naar een rookvrije generatie.

Wij zien erop toe dat de HKU-locaties rookvrij zijn en blijven. Maar spreek elkaar er ook gerust netjes op aan als er gerookt wordt op plekken waar dit niet is toegestaan.

Meer weten over de toekomst voor een rookvrije generatie? Kijk dan hier.