HKU op de Dutch Design Week 2023

  • 04 oktober 2023
Elk jaar in oktober vindt in Eindhoven de negendaagse Dutch Design Week (DDW) plaats. Op dit grootste designevenement van Noord-Europa is ook HKU altijd goed vertegenwoordigd.
HKU op de Dutch Design Week 2023
Bij DDW komen alle disciplines op het gebied van design aan bod; zowel in kunst- als in toegepaste vorm. De nadruk ligt op experiment, vernieuwing en crossovers, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar werk en ontwikkeling van jong talent. HKU is wederom op meerdere plekken te vinden.

Class of 23
Op DDW exposeren in totaal negen alumni van HKU in het Klokgebouw in Eindhoven in de tentoonstelling van de Class of 23. Dit is een groepstentoonstelling waarin zowel Nederlandse als internationale academies een selectie presenteren van afstudeerprojecten vanuit verschillende disciplines. Thema van de HKU-tentoonstelling is ‘Subjects of Change. Embracing Transformation in a Dynamic World’.

Design Perron, Manifestations, Isola Design & Messmerizing
Naast de Class of 23 kun je ook werk van onze alumni vinden in de tentoonstellingen van Design Perron, Manifestations, Isola Design en Messmerizing.

Innovatielabs
Vanuit het lectoraat ‘Waarde(n)vol ondernemen in en door de kunsten’ zijn HKU-lector Walter van Andel en associate lector Veerle Spronck aanwezig met Innovatielabs. Innovatielabs is een programma gericht op kennisontwikkeling door en voor de culturele en creatieve sector. Bezoek de gezamenlijke expositie Innovationlabs #1: The living archive in het Klokgebouw.

Boekpresentatie: Superhero of designzero?
Ook zal het boek Superhero of designzero? Over het grenswerk van de social designer in de zorg gelanceerd worden. Auteurs zijn Joost van Wijmen, kostuumontwerper, HKU-onderzoeker en docent en Lieke de Kock. In deze publicatie wordt gereflecteerd op een social designproject in de ouderenzorg. Dit boek is een uitgave van HKU Press.

Meer informatie over de aanwezigheid van HKU op de Dutch Design Week vind je op www.hku.nl/ddw.