HKU

Overzicht eindexamenfilms

Deze steamingdatabase bevat eindexamenfilms van studenten HKU Media en is bedoeld voor professionals. Inloggen is vereist. Accreditatie via engelbert.fellinger@hku.nl. Inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Openbare vertoning en verspreiding zijn verboden. Copyright van de films berust bij de makers.