Creatieve broedplaatsen als bruisend hart van wijken of gebieden

Anna Sofia den Herder

Mijn diepgewortelde interessegebieden zoals kunst, creativiteit, makers, ruimtelijke vormgeving en verbinding hebben geleid tot mijn afstudeerproject over creatieve broedplaatsen.
Volgens mijn definitie, gebaseerd op verricht onderzoek, zijn dit verzamelgebouwen waar kunstenaars, ontwerpers en creatieve, innovatieve en/of technologische ondernemers hun werkruimte huren. Het zijn ontmoetingsplekken, vaak ook voor bezoekers van buitenaf, omdat er in veel gevallen programma’s in de gebouwen plaatsvinden. Broedplaatsen bieden plek voor (startend) ondernemerschap, experiment, nieuwe samenwerkingsvormen, creativiteit en innovatie.

Broedplaatsen hebben vaak een tijdelijke aard, omdat ze het vermogen hebben gebieden op te waarderen. Door deze opwaardering, ook wel gentrificatie genoemd, trekt het gebied nieuwe kapitaalkrachtige bewoners/gebruikers aan. Het gebied stijgt in waarde, waardoor het voor de creatieve broedplaats meestal onmogelijk is om te blijven. De zekerheid over veel werkplekken van creatieven staat door dit steeds terugkerende probleem dan ook op losse schroeven.

Samen met ZieglerGautier, een organisatie die zich als verbindende partij door zowel de creatieve en culturele sector als de systeemwereld beweegt, heb ik mij verdiept in hoe creatieve broedplaatsen juist als permanent hart van wijken of gebieden kunnen fungeren. Dit zou in vele opzichten een voordeel zijn, zowel voor creatieven als de gehele maatschappij. Broedplaatsen hebben namelijk op vooral cultureel, maatschappelijk en sociaal gebied enorm veel waarde voor hun omgeving en de samenleving. Het probleem is echter dat nog niet iedereen de waarde van deze plekken begrijpt en inziet. Tijd voor verandering dus.

Met mijn afstudeerproject draag ik bij aan het proces van tijdelijke naar permanente creatieve broedplaatsen. Ik ben ervan overtuigd dat het vertegenwoordigen en verbeelden van de waarde en talloze mogelijkheden van creatieve broedplaatsen de eerste stap in de juiste richting is. Daarom heb ik dan ook de volgende ontwerpoplossing ontwikkeld: een inspiratiegids die de waarde van creatieve broedplaatsen op een speelse manier vertegenwoordigt. De gids dient ertoe om mensen meer inzicht te geven in creatieve broedplaatsen. Dit leidt er idealiter toe dat stakeholders zoals projectontwikkelaars, gemeenten of wijkbewoners zich bewust worden van de waarde van creatieve broedplaatsen, waardoor zij willen meewerken aan het opzetten of ondersteunen van deze plekken. De inspiratiegids kan bij samenwerkingspartner ZieglerGautier ingezet worden als ondersteuner en inspiratiemiddel tijdens gesprekken over creatieve broedplaatsen.

Mijn passie om bij te dragen aan een wereld waarin creatieven altijd op inspirerende plekken kunnen creëren, heeft mij dichterbij mijn doel gebracht: creatieve broedplaatsen en daarmee ook creatieven een belangrijke, permanente plek in wijken/gebieden geven. Mijn project en het eindproduct behartigen dit doel.Lees meer op de Exposure pagina